Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.
Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt klātienē dzimtsarakstu iestādē. Pakalpojums ir bez maksas.
  Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu, vai pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu vai paternitātes fakta konstatēšanu.

  Nepieciešamie dokumenti
  Dzimšanas fakta reģistrēšanai:
  1) ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par bērna piedzimšanu;
  2) vecāku personu apliecinošs dokuments;
  3) vecāku laulības apliecība;

  Paternitātes atzīšanai:
  1) paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīta veidlapa);
  2) bērna mātes vīra vai bijušā vīra, bērna mātes un bērna bioloģiskā tēva kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums;
  3) spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts;
  4) vecāku personu apliecinošs dokuments;
  5) ja dzimšanas fakts ir jau reģistrēts - bērna dzimšanas apliecība.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojumu var saņemt klātienē dzimtsarakstu iestādē.