Kontakti

info [at] karsavasnamsaimnieks.lv

Atrašanās vieta

Teātra iela 3, Kārsava, Ludzas novads LV – 5717
attels

SIA “Kārsavas namsaimnieks” ir pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība, kura darbojas nekustamā īpašuma pārvaldības (apsamniekošanas), siltumapgādes un ūdensapgādes jomā. Faktiskā adrese: Teātra iela 3, Kārsava, LV – 5717

Avārijas un tehniskie jautājumi: +371 26555480. Brīvdienās un ārpus darba laika zvanīt tikai avārijas gadījumos:

 • gāzes noplūde mājās ar centrālo gāzes padeves sistēmu;
 • aukstā ūdens stāvvada plīsuma gadījumos;
 • siltumapgādes stāvvadu plisuma gadījumos;
 • kanalizācijas stāvvadu aizdambēšanās gadījumos.

Ar piedāvātajiem pakalpojumiem var iepazīties šeit.

Informācija par kapitālsabiedrību sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam

Juridiskā adrese

Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717

Reģistrācijas numurs

56803002941

Kapitālsabiedrības grupa*

Maza kapitālsabiedrība

Pamatkapitāls, EUR

1 906 862

Pašvaldības līdzdalība, %

100

Līdzdalības atbilstība VPIL**

Atbilst 88. pantam 1. daļai 1. un 2.punktam

Līdzdalība citās sabiedrībās

nav

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi***

 • Nodrošināt profesionālus, kvalitatīvus un ilgtspējīgus namu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas pakalpojumus;
 • Nodrošināt kvalitatīvu dzeramā ūdens ieguvi, sagatavošanu un padevi ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam;
 • Nodrošināt sadzīves notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz NAI, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu;
 • Nodrošināt kvalitatīvu un nepārtrauktu siltumenerģijas ražošanas, pārvades un tirdzniecības pakalpojumus;
 • Nodrošināt kvalitatīvus Kārsavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas pakalpojumus.

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis

Marita Stepanova

SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” gada pārskati

Izmaksātās dividendes, EUR

0

2022.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos

Valsts kopbudžetā:

 • IIN (Iedzīvotāju ienākuma nodoklis) –  25 026,00€
 • VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) – 89 152,00€
 • Dabas resursu nodoklis – 3 453,00€
 • URN (Uzņēmējdarbības riska nodeva) – 152,00€
 • UIN (Uzņēmuma ienākuma nodoklis) – 263,00€
 • PVN (Pievienotās vērtības nodoklis) – 72 018,00€

Ludzas novada pašvaldības budžetā:

 • NĪN (Nekustamā īpašuma nodoklis) – 185,00€

Ziņas par to, vai pašvaldība ir paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Ludzas novada pašvaldības 27.05.2024. domes sēdes lēmums “Par SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” un SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” reorganizācijas pievienošanas ceļā uzsākšanu” (protokols Nr.6, 12.§)

Tīmekļa vietne

www.karsavasnamsaimnieks.lv

E-pasts

info@karsavasnamsaimnieks.lv

Valdes loceklis (Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis)

Juris Vorkalis, +371 65707166

Atbilstoši 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63
** Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam
*** Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības domes 2022.gada 30.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 1.§)