Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Personas dzīvesvietas reģistrācija pēc iestādes iniciatīvas, ja persona nav deklarējusi savu dzīvesvietu un ir konstatēts nekustamais īpašums, kurā šī persona dzīvo.

Plašāku informāciju par pakalpojumu iespējams skatīt valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv - Dzīvesvietas deklarēšana pēc iestādes iniciatīvas.