Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Iesniegums paredz iespēju personai saņemt atzīmi būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Iesniegumu jāiesniedz e-pakalpojuma tīmekļvietnē Būvniecības informācijas publiskais portāls.

  2. Pakalpojuma apstrāde
    Ludzas novada pašvaldības būvvalde izskata saņemto iesniegumu.

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Ludzas novada pašvaldības būvvalde veic attiecīgo atzīmi vai izsniedz atteikumu atzīmes veikšanai būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.