Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Jums ir iespēja iesniegt lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu (iesniegumu) pašvaldībai par pašvaldības darbu. Piemēram, Jūs varat iesniegt sūdzību par pašvaldības amatpersonas rīcību vai priekšlikumu pašvaldības komunālo pakalpojumu uzlabošanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona sagatavoto iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu vai lūgumu var iesniegt:
  1) klātienē;
  2) pa pastu;
  3) elektroniski e-pastā;
  4) elektroniski, izmantojot pašvaldības oficiālo elektronisko adresi.

  Iesniedzot dokumentus elektroniski (e-pasts vai e-adrese), tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

 2. Apstrāde
  Saņemtais dokuments tiek reģistrēts un nodots konkrētai amatpersonai (atbildīgajam speciālistam) izskatīšanai, izpildei vai tiek pieņemts zināšanai.
  Atbildīgais speciālists izvērtē iesniegumu, veic nepieciešamās darbības un sagatavo iesniedzējam atbildi.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Personai atbilde uz iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu vai lūgumu tiek sniegta atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.