Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Jums ir iespēja saņemt konsultāciju un vispārīgu informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Piemēram, Jūs varat saņemt konsultāciju par iespējām atrast dzīvesvietu; noorganizēt transportu (bērnu) nokļūšanai līdz izglītības iestādei; uzzināt par bērnu ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēs; uzzināt par ārpusskolas nodarbībām bērniem (interešu izglītību).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Personai ir iespēja saņemt konsultācijas un vispārīgu informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem:
  1) klātienē Ludzas novada pašvaldībā un Ludzas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs;
  2) pa telefonu;
  3) elektroniski e-pastā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pieprasīto informāciju un konsultācijas pašvaldības darbinieks sniedz atbilstoši pieprasīšanas veidam.
  Nepieciešamības gadījumā problēmjautājuma risināšanā persona tiek novirzīta pie attiecīgā speciālista, pierakstīta uz pieņemšanu vai aicināta noformēt iesniegumu.

Saņemt pakalpojumu