Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Maksāšanas paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana maksātājam vai viņa pilnvarniekam par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam.

Procesa apraksts

 1. Maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas pieprasīšana
  Pakalpojums tiek sniegts likuma noteiktajā kārtībā bez pieprasīšanas. Maksāšanas paziņojuma nesaņemšanas gadījumā, maksāšanas paziņojuma nosūtīšanai uz faktisko dzīvesvietu, maksāšanas paziņojuma elektroniskai nosūtīšanai - NĪN maksātājs pakalpojumu pieprasa rakstiski:
  1) klātienē;
  2) pa pastu;
  3) elektroniski e-pastā;
  4) elektroniski, izmantojot pašvaldības oficiālo elektronisko adresi.
  Iesniedzot dokumentus elektroniski (e-pasts vai e-adrese), tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

 2. Maksāšanas paziņojuma nosūtīšana
  Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli tiek atkārtoti izsniegts vai nosūtīts, atbilstoši iesniegumā norādītajam saņemšanas veidam.
  Informācija par aprēķināto nodokli (maksāšanas paziņojums), maksājumu informācija un nodokļa kontu stāvoklis ir pieejama arī vietnē: www.epakalpojumi.lv.