Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo kādā no pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļām. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no
deklarētās dzīvesvietas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Par miršanas faktu paziņo jebkurai Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļai ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

  Miršanas faktu reģistrē, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:
  • Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni;
  • Tiesas spriedumu par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu;
  • Reabilitācijas iestāžu paziņojumu par represētās personas nāvi.

  Reģistrējot miršanas raktu dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz mirušās personas personu apliecinošie dokumenti (ja pieejami) un jāuzrāda pieteicēja personu apliecinošs dokuments.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc miršanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļas amatpersona izsniedz miršanas apliecību tai personai, kura paziņojusi par miršanas faktu.