Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pašvaldības lietu nomenklatūrā iekļauto pašvaldības institūciju dokumentu (iekšējie normatīvie akti un rīkojumi, lēmumi, sēžu protokoli) vai sarakstes dokumentu, norakstu, izrakstu vai kopiju sagatavošana un izsniegšana. Pamatojoties uz saņemto informācijas pieprasījumu, persona var iepazīties ar pašvaldības arhīvā esošajiem dokumentiem personai pieejamās arhīva telpās.

Plašāku informāciju par pakalpojumu iespējams skatīt valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv - Pašvaldības dokumentu kopiju, arhīva informācijas un izrakstu saņemšana.