Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu projekta (t. sk. mobilās reklāmas projekta) izskatīšana un reklāmas grafiskā risinājuma projekta saskaņošana, īpašu uzmanību pievēršot, ja reklāmu paredzēts izvietot pie ēkas, kas ir kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā vai arī valsts nozīmes pilsētbūvnieciskā piemineklī. Izsniedz:
- izkārtnes izvietošanas atļauju;
- reklāmas objekta vai informācijas objekta ar piesaisti zemei izvietošanas atļauju;
- reklāmas objekta vai informācijas objekta bez piesaistes zemei izvietošanas atļauju;
- citu reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļauju.
Būvvalde saskaņo arī izvietotās reklāmas un reklāmas objektu grafiskā dizaina nomaiņu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Iesniedz iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pirms reklāmas, kas ir pašvaldības nodevas objekts, uzstādīšanas jāveic pašvaldības nodevas maksājums atbilstoši Ludzas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Par Ludzas novada pašvaldības nodevām".