Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Servitūts uz pašvaldībai piederošas zemes tiek nodibināts, personai iesniedzot gan iesniegumu par servitūta nodibināšanu, gan iesniedzot apliecinošos dokumentus servitūta nodibināšanas nepieciešamībai.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai elektroniski nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu, pašvaldības oficiālo elektronisko adresi. Iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, norādot pamatojumu, īpašuma adresi un kadastra numuru, iesniegumam obligāti pievienojams grafiskais pielikums ar plānotā servitūta ceļa shematisku attēlojumu.
    Iesniedzot dokumentus elektroniski (e-pasts vai e-adrese), tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pašvaldība nosūta personai pa pastu ar pakalpojuma izpildi saistītos dokumentus vai persona ierodas pašvaldībā, lai saņemtu tos personīgi.
    Pozitīva lēmuma gadījumā personai vai tās pilnvarotai personai jāierodas pašvaldībā, lai parakstītu līgumu.

Normatīvie akti