Atrašanās vieta

Sporta iela 1, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads, LV – 5706

Darbinieki

Jana Petrova

Kultūras pasākumu organizētājs - Blontu un Zvirzgdenes pagastos
jana.petrova [at] ludzasnovads.lv

Blontu kultūras nama galvenie darbības virzieni:

  • organizēt valsts un gadskārtu ieražu, atceres dienu pasākumus;
  • nodrošināt amatiermākslas kolektīvu sekmīgu darbību, vērstu uz attīstību, veicinot to māksliniecisko izaugsmi piedaloties dažāda veida pasākumos;
  • veicināt dažādu paaudžu iesaistīšanos kultūras aktivitātēs, rīkojot dažāda rakstura pasākumus gan izglītojošos, gan atpūtas un izklaides pasākumus.

Blontu kultūras nams sniedz iespēju katram individuāli atbilstoši viņa interesēm izvēlēties un piedalīties kultūras nama pasākumos. Iestāde labprāt sadarbojas gan ar blakus pagastu, gan citu novadu kultūras namiem tā popularizējot sevi un iegūstot jaunus draugus. Blontu KN telpas aicina uz valsts svētkiem, semināriem, teātra izrādēm, konferencēm, izklaides pasākumiem, kino, pulciņu nodarbībām u.c.


Vislielākais Blontu kultūras nama lepnums ir mūsu kolektīvi:

Folkloras kopa “Madara”
Kolektīvs dibināts 1985. gadā. Folkloras kopa savā daiļradē pārmanto no paaudzes paaudzē savu senču dziedātās dziesmas un tradīcijas. Labprāt izpilda arī kaimiņu pagastu skanīgākās dziesmas. Folklorā iemiesota tautas uzkrātā pieredze un tradīcijas.

Amatierteātris “ADUKS”
Amatierteātris dibināts 2011.gadā. Teātris ir māksla kuru nevar aizstāt ne ar ko. Teātris vienmēr ir bijis un būs realitātes atspoguļojums. Arī mūsu teātris izspēlē dažādus skečus, izrādes no dzīves, ikdienas ainas, komiskus atgadījumus.

Sieviešu deju kopa “Kaprīzes”
Deju kopa dibināta 2014. gadā. Deja vienmēr ir bijusi neatņemama kultūras sastāvdaļa. Arī Blontu KN dzīvē neviens koncerts nevar notikt bez ritmiskiem kāju piesitieniem. Jo katra dejotāja ar lielu prieku un entuziasmu nāk uz deju mēģinājumiem, lai atkal dotos pretī jaunai dejai.

Sieviešu deju kopa “Kaprīzes”
Sieviešu deju kopa “Kaprīzes”
Folkloras kopa “Madara”
Folkloras kopa “Madara”
Amatierteātris “ADUKS”
Amatierteātris “ADUKS”