Atrašanās vieta

Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads, LV-5730

Darbinieki

Aija Lipovska

Kultūras pasākumu organizētājs - Ņukšu pagastā
aija.lipovska [at] ludzasnovads.lv

Ņukšu pagasta Kultūras nams ir vieta, kur kopā labprāt pulcējas ne tikai Ņukšu pagasta, bet arī kaimiņu pagastu iedzīvotāji. Kultūras nams savā darbībā turpina kopt latviešu gadskārtu tradīcijas, svinēt valsts svētkus, organizēt koncertus, radošās darbnīcas un citus pasākumus dažādām paaudzēm.

Kultūras nams piedāvā izīrēt telpas svētku sarīkojumiem, semināriem, kursiem, izstādēm, radošām darbnīcām, atpūtas un ģimeņu tradīciju pasākumiem u.c. Kultūras nama zālē ir vietas 100 skatītājiem. Tā ir vieta, kur var arī radoši izpausties un gūt atpūtu no ikdienas steigas.

Amatiermākslas kolektīvi, kuri darbojas Ņukšu Kultūras namā, gūst labus panākumus skatēs, aktīvi iesaistās pagasta, novada un valsts nozīmes kultūras norisēs.


Šobrīd Kultūras namā darbojas 5 amatiermākslas kolektīvi:

  • Folkloras kopa ”Rīkšova” (vad. Ilona Poikāne)
  • Amatierteātris (vad. Aija Lipovska)
  • Bērnu folkloras kopa ”Rīkšoveņa”(vad. Ilona Poikāne)
  • Vidējas paaudzes tautas deju kolektīvs „Klip-Klap”(vad. Inese Mikaskina)
Vidējas paaudzes tautas deju kolektīvs „Klip-Klap” (vad. Inese Mikaskina)
Vidējas paaudzes tautas deju kolektīvs „Klip-Klap” (vad. Inese Mikaskina)
Bērnu folkloras kopa ”Rīkšoveņa” (vad. Ilona Poikāne)
Bērnu folkloras kopa ”Rīkšoveņa” (vad. Ilona Poikāne)
Folkloras kopa ”Rīkšova” (vad. Ilona Poikāne)
Folkloras kopa ”Rīkšova” (vad. Ilona Poikāne)
teatra izrāde
Amatierteātris (vad. Aija Lipovska)