Atrašanās vieta

Liepu iela 1, Salnava, Salnavas pagasts, Ludzas novads, LV-5740

Darbinieki

Valentīna Kirsanova

Vadītājs - Salnavas pagasta kultūras nams
valentina.kirsanova [at] ludzasnovads.lv

Salnavas kultūras nams uzcelts 1971.gadā, renovēts 2010.gadā. Salnavas KN vadītājas – Arta Ermīne Galvanovska, Elvīra Bleive, Veronika Zelča, Valentīna Grīnberga. No 1982.gada kultūras namu vada Valentīna Kirsanova. Tā funkcijas ir valsts svētku un tradicionālo svētku rīkošana Salnavas pagastā, amatierkolektīvu darbība. Mērķauditorija – Salnavas pagasta, Ludzas novada iedzīvotāji un citi interesenti. Salnavas kultūras nama misija – tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšana, kopšana un nodošana nākamajām paaudzēm.

Salnavas KN iedibinājis daudzas pasākumu tradīcijas – pavasara un rudens večerinkas, karnevāli, Valentīdienas utt. Viena no senām un stabilām tradīcijām ir Jaunības un bērnības svētki, kurus parasti svinam jūlija izskaņā.  Blakus Salnavas kultūras namam atrodas estrāde, kur notiek brīvdabas pasākumi.

Salnavas etnogrāfiskais ansamblis ir Salnavas vecākais amatierkolektīvs – dibināts tālajā 1956.gadā Salnavas pamastskolas ilggadējās direktores Marijas Kokinas lolojums, kura vadību pārņēma ciema padomes priekšsēdētāja-Zinaīda Kromāne. Etnogrāfiskajā ansamblī dzied jau 3.paaudze. Ilgus gadus ansambli vadīja Elvīra Bleive. 2023.gadā ansambļa vadītājas lomu uzņēmās Aija Zeiļuka.

Kultūras namā darbojas 11 amatierkolektīvi, kuros laipni gaidīts ikviens pagasta un novada, kā arī citi interesenti:

 • Kapela “Sābri”, vadītāja Elvīra Bleive
 • Salnavas etnogrāfiskais ansamblis, vadītāja Aija Zeiļuka
 • Jauniešu deju kolektīvs “Vaļasprieki”, vadītāja Katrīna Ločmele
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs (E2 grupa) “Salnava”vadītājs Jānis Kirsanovs
 • VIA “p.s. SALA”, vadītāja Rasma Kulamova
 • Salnavas amatierteātris, vadītājs Jānis Kirsanovs
 • Kapela “Sveicinojam, vielejam”, vadītāja Aija Zeiļuka
 • Garīgo dziesmu ansamblis “Pieskāriens”, vadītāja Ligita Žukovska
 • Sieviešu vokālais ansamblis “Kamenes”, vadītāja Marita Rudoviča
 • Vidējās paaudzes (E1 grupa) “Salnaviņa”, vadītāji Solvita Dzērkale un Jānis Ļubka
 • Grupa “Staiguļi”, vadītājs Edgars Potašs
Salnavas etnogrāfiskais ansamblis
Salnavas etnogrāfiskais ansamblis( vad. Aija Zeiļuka)
Salnavas amatierteātris vadītājs Jānis Kirsanovs
Salnavas amatierteātris (vadītājs Jānis Kirsanovs)
Jauniešu deju kolektīvs “Vaļasprieki” vadītāja Valentīna Kirsanova
Jauniešu deju kolektīvs “Vaļasprieki” (vadītāja Katrīna Ločmele)
Vidējās paaudzes deju kolektīvs (E2 grupa) “Salnava” vadītājs Jānis Kirsanovs
Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Salnava” (vadītājs Jānis Kirsanovs)

 

 

VIA “p.s. SALA” vadītāja Rasma Kulamova
VIA “p.s. SALA” (vadītāja Rasma Kulamova)

 

 

Vidējās paaudzes (E1 grupa) “Salnaviņa” vadītāji Solvita Dzērkale un Jānis Ļubka
Vidējās paaudzes (E1 grupa) “Salnaviņa” (vadītāji Solvita Dzērkale un Jānis Ļubka)

 

Kapela "Sveicinojam, vielejam"
Kapela "Sveicinojam, vielejam" (vadītāja Aija Zeiļuka)
Grupa “Staiguļi” vadītājs Edgars Potašs
Grupa “Staiguļi” (vadītājs Edgars Potašs)