Atrašanās vieta

Baznīcas iela 42, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Informācija par kapitālsabiedrību sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantam

Juridiskā adrese

Baznīcas iela 42, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Reģistrācijas numurs

50003367381

Kapitālsabiedrības grupa*

mazā kapitālsabiedrība

Pamatkapitāls, EUR

15 336

Pašvaldības līdzdalība, %

44.44444 %

Līdzdalības atbilstība VPIL**

Neatbilst atbilst 88. pantam 1. daļai

Līdzdalība citās sabiedrībās

nav

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis

Sergejs Jakovlevs

Izmaksātās dividendes, EUR

0

SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” gada pārskati

2021.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos

 

Ziņas par to, vai pašvaldība ir paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Tīmekļa vietne

nav

E-pasts

 

Valdes loceklis (Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis)

Ēriks Kondrāts, +371 29123749

Atbilstoši 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63
** Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam