Kontakti

zilupesltd [at] inbox.lv

Atrašanās vieta

Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751

No 2021. gada 1. jūlija SIA “Zilupes LTD” 100% pieder Ludzas novada pašvaldībai.

SIA “Zilupes LTD” galvenie komercadrbības veidi pēc NACE klasifikatora:

 • ūdens ieguve, attīrīšana un piegāde;
 • notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana;
 • siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale;
 • daudzīvokļu māju apsaimniekošana uz pilnvarojuma pamata;
 • sanitārija un citi atkritumi apsaimniekošanas pakalpojumi;
 • ūdensapgādes sistēmu būvniecība;
 • būvlaukuma sagatavošana;
 • citas būvdarbu pabeigšanas operācijas.

Informācija par kapitālsabiedrību sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantam

Juridiskā adrese

Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751

Reģistrācijas numurs

46803003381

Kapitālsabiedrības grupa*

maza kapitālsabiedrība

Pamatkapitāls, EUR

368 496

Pašvaldības līdzdalība, %

100

Līdzdalības atbilstība VPIL**

Atbilst 88. pantam 1. daļai 1. un 2.punktam

Līdzdalība citās sabiedrībās

nav

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis

Vitālijs Vaļdens

Izmaksātās dividendes, EUR

0

SIA "Zilupes LTD" gada pārskati

2022.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos

Valsts kopbudžetā:

 • IIN (Iedzīvotāju ienākuma nodoklis) –  13 511,14 EUR
 • VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) – 36 802,47 EUR
 • Dabas resursu nodoklis – 3017,44 EUR
 • URN (Uzņēmējdarbības riska nodeva) – 62,30 EUR
 • UIN (Uzņēmuma ienākuma nodoklis) – 0,00 EUR
 • PVN (Pievienotās vērtības nodoklis) – 45 557,66 EUR

Ludzas novada pašvaldības budžetā:

 • NĪN (Nekustamā īpašuma nodoklis) – 319,67 EUR

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

Tīmekļa vietne

nav

E-pasts

zilupesltd@inbox.lv

Valdes loceklis (Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis)

Aleksejs Margevičs, +371 65725100

Atbilstoši 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63
** Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam