Iepirkums Nr. LNP 2022/43 “Par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšana Ludzas novada pašvaldību vajadzībām”: