Nekustamā īpašuma nosacītā cena: EUR 21 800
Izsoles norises laiks: 27.12.2023. plkst. 13.00
Izsoles veids
Atsavināšana
Izsoles statuss
Noslēdzies

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts nekustamo īpašumu “Līčudīķis”, Rudzeišos, Zvirgzdenes pagastā, Ludzas novadā, kadastra Nr.68980030038. Izsoles sākumcena EUR 21 800, nodrošinājums – EUR 2 180, izsoles solis – EUR 200.

Izsoles sākums – 24.11.2023., izsoles noslēgums – 27.12.2023. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 14.12.2023. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām: +37122014497 vai +37129327915.