Uzņēmējdarbība

Šī gada 29.aprīlī Ludzā noritēs nodarbību cikla “Tūrisma pakalpojuma veidošanas ABC” 5.nodarbība – “Interešu un dzīvesstila tūrisma produkti, lauku saimniecības, ģimenes uzņēmumi, un mājražotāji tūrisma piedāvājuma veidošanā”. Šis būs klātienes praktiskais seminārs, kur Līga Kondrāte, Ludzas novada tūrisma informācijas centra un semināra vadītāja, palīdzēs iegūt informāciju un izpratni par jēdzieniem un būtību ar interešu un dzīvesstila tūrisma piedāvājuma pamatjautājumiem, pieprasījuma un piedāvājuma situāciju Latgalē, kā arī Zanda Trukšāne, uzņēmuma SIA “Organic Products” īpašniece, un Ēriks Kondrāts, Ludzas amatnieku centra vadītājs, dalīsies savā pieredzē par piedāvājuma veidošanu, jaunu produktu radīšanu, finanši piesaisti, pārdošanu, elastīgu pielāgošanos pieprasījuma tendencēm un risku pārvarēšanu.

Lai piedalītos bezmaksas seminārā, jāaizpilda pieteikuma anketa. Seminārā pieteikšanās obligāta. 

Nodarbības norisināsies vairākās vietās Ludzā – uzņēmuma SIA “Organic Products” ražotnes ēkā (Baznīcas iela 50), Latgaļu kukņā (Tālavijas ielā 28) un Ludzas Amatieku centrā (Tālavijas ielā 27a). Ar plašāku semināra darba kārtību var iepazīties:

Vairāk informācijas savā partnerībā: 

Informācijas avots: Ludzas rajona partnerība mājas lapa


Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020.gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”. Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija – būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā.  Projekta ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).