Projektu aktualitātes
darba grupas sanāksme
logo

Sanāksmes laikā projekta vadītāja Laila Vilmane iepazīstināja ar jau īstenotājām aktivitātēm, ar atskaišu sagatavošanas niansēm un komunikācijas prasībām. Savukārt, projekta koordinatori no visām projekta partneru teritorijām detalizēti apsprieda plānotas aktivitātes. Liels paldies Kupišķu rajona pašvaldības projekta koordinatorei Irena Mockuvienė par ieguldītu darbu, organizējot sanāksmi!

sapulce

Nākamā projekta aktivitāte ir kopīgās apmācības “Tradicionālā kulinārā mantojuma un amatniecības prasmju pielāgošana mūsdienām”, kas notiks 1. – 2. aprīlī Anīkščos (Lietuva). No Latgales reģiona plānota 40 kulinārā mantojuma pārstāvju un amatnieku dalība. Dalība ir bezmaksas.

Biedrība Latgales Kulinārā mantojuma Centrs biedri un citi Latgales ēdināšanas sektora uzņēmēji un mājražotāji, kā arī Latgales amatnieki! Jums ir lieliska iespēja piedalīties šajās apmācībās, piesakoties līdz 9.martam e-pastā kulinaraismantojums@inbox.lv vai pie projekta koordinatores Ludzas novadā Anitas Mortuzānes pa e-pastu anitamortuzane@inbox.lv .

Nogaršot Latgales, Baltkrievijas un Lietuvas kulinārā mantojuma ēdienus, piedalīties dažādās meistarklasēs un iegādāties amatnieku izstrādājumus visi interesenti varēs 16.maijā Polockā un 23.maijā Krāslavā, jo šajos datumos notiks starptautiskais kultūrvēsturiskais festivāls.
Dalībnieki no Latgales dalībai festivālos var jau sākt pieteikties! Rakstiet uz kulinaraismantojums@inbox.lv.

Pasākumi notiek Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. ENI-LLB-1-016 “Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana (BELLA CULTURE)” ietvaros. Projektu finansē Eiropas Savienība.

Latvia-Lithuania-Belarus Programme

Informāciju sagatvoja Anita Mortuzāne projekta ENI-LLB-1-016 BELLA CULTURE koordinatore Ludzas novadā