Bērni Jaunieši Sports Izglītība
Afiša

Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs izsludina vizuālās mākslas konkursu pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas izglītojamiem, bērniem un jauniešiem no 4 līdz 18 gadu vecumam. Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā atklāt savu interesi par Latvijas sporta veidiem, gan komandu, gan par individuāliem sasniegumiem Latvijas un pasaules mērogā, kā arī padziļināt izpratni par Latvijas sasniegumiem sportā.

Vizuālās mākslas konkursa "Jaunas virsotnes sportā - gods Latvijai pasaulē" dalībnieki:

  • Noskaidro, kādi ir izcili sasniegumi Latvijas sportistiem Eiropā un pasaulē;
  • Izvēlās sporta veidu, kuru grib attēlot savā radošajā darbā;
  • Pēta un analīzē, kā izskatās sportisti kustībā, piemēram - skrienot, lecot, metot bumbu;
  • Izstrādā radošo darbu brīvā tehnikā (zīmējums, gleznojums vai jauktā tehnika) ar savu sporta favorītu individuālajā vai komandu sporta spēlē.

Darbus ir jāiesniedz Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrā, Ludzā, Tirgus ielā 22 vai jāiesūta elektroniski uz e-pastu bjc@ludzasnovads.lv

Konkurss norisināsies līdz 2023. gada 10. novembrim.