Uzņēmējdarbība Uzņēmēja Gada balva
Aicina pieteikt kandidātus konkursam “Ludzas novada Uzņēmēju gada balva 2022”

Ludzas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos konkursam “Ludzas novada Uzņēmēju gada balva 2022”, kura ietvaros no 2022. gada 1. decembra līdz 2022. gada 30. decembrim ikviens iedzīvotājs, organizācija, uzņēmuma kolektīvs, komersants, biedrība vai iestāde var izvirzīt viņuprāt atbilstošākās kandidatūras, aizpildot konkursa pieteikuma anketu un iesniedzot to Ludzas novada pašvaldībā (Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, 1. stāvā, Klientu apkalpošanas centrā) personīgi, pa pastu vai nosūtot elektroniski uz e-pastu – pasts@ludzasnovads.lv

Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Ludzas novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, veicināt Ludzas novada uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Ludzas novadā.

Kandidatūras var izvirzīt šādās nominācijās:

• LIELĀKAIS NODOKĻU MAKSĀTĀJS;
• LIELĀKAIS DARBA DĒVĒJS;
• GADA BIOLOĢISKAIS RAŽOTĀJS;
• GADA AMATNIEKS;
• GADA MĀJRAŽOTĀJS;
• GADA TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS;
• GADA LAUKSAIMNIEKS;
• GADA SKOLĒNU MĀCĪBU UZŅĒMUMS;
• GADA ĢIMENES UZŅĒMUMS;
• GADA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS;
• GADA TIRGOTĀJS;

Komisijai ir tiesības izveidot citas nominācijas un piešķirt kādu no speciālbalvām. 

Informāciju sagatavoja Ludzas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Dukaļska

Foto: Ilmārs Bērziņš