Apbalvojumi Goda pilsonis Pašvaldība
Afiša

Līdz šī gada 1. novembrim Ludzas novada pašvaldība aicina izvirzīt pretendentus apbalvojumam “Ludzas novada Goda pilsonis”, kas ir augstākais apbalvojums Ludzas novadā. To piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. 

Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Kandidātus šim apbalvojumam var izvirzīt domes deputāti, juridiskās personas, valsts un pašvaldību institūcijas vai iedzīvotāji.

Iesakot kādu personu šim apbalvojumam, jānorāda kandidāta:

  1.  vārds, uzvārds, dzimšanas datums, nodarbošanās, dzīvesvieta, kontaktinformācija;
  2.  dzīvesgājuma apraksts;
  3.  sabiedrisko aktivitāšu apraksts, par kuriem varētu piešķirt šo apbalvojumu. Jāiesniedz arī informācija par kandidāta pieteicējiem.

Kandidātu izvirzīšana notiek rakstveidā, iesniedzot pieteikumu Ludzas novada pašvaldībā, Ludzā, Raiņa ielā 16, Klientu apkalpošanas centrā, 1. stāvā, vai sūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@ludzasnovads.lv, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisku parakstu.

Apbalvojuma “Ludzas novada Goda pilsonis” nolikums ir pieejams šeit.