Projektu aktualitātes
Aicina uz lekciju ciklu projekta “CraftWays” ietvaros

Jau šo piektdien, 14.01.2022., aicinām uz pirmo lekciju,  projekta “CraftWays” lekciju cikla ietvaros. Četras piektdienas (4-5-dienas), kas tiks veltītas koka tematikai. Lekcijās iepazīstinās par to, kas Latgalē, Lietuvā un Baltkrievijā tika darināts no koka, kas ir kopīgs un kas ir atšķirīgs – ornamentā, būvniecības tradīcijās, koka tēlniecībā.

Tikšanās  – 

[A] vieta  – tiešsaistes platforma “Zoom”, pieteikšanās anketa: https://ej.uz/Craft_Ways_seminar;
[B] laiks – plkst. 11:30 līdz 12:30 vai 12:50;
[C] valoda – latviešu un krievu.

Lektori –

14.01.2022. “par ornametnu”  stāstīs profesore Janīna Kursīte-Pakule, latviešu literatūrzinātniece, valodniece, publiciste, rakstniece, politiķe. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesore;

Citas lekcijas projekta “CraftWays” ietvaros:

21.01.2022. “par krucifiksiem” Dr. hist. eccl. Andris Priede ir Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes Baznīcas un reliģiju vēstures katedras docents un vadošais pētnieks, Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta asociētais profesors, darbojas Rīgas Metropolijas Sakrālās mākslas komisijā. Izglītību ieguvis Latvijas Mākslas akadēmijā un Romas Pontifikālā Gregora universitātē Itālijā. Zinātniskas darbības joma: baznīcas vēsture ar specializāciju Austrumu kristietībā, kristietībā un mākslā, katoliskajā reformā un protestantiskajās reformācijās;

28.02.2022. par mācītāju un mākslinieku Antanas Rimavičus Odeta Stripinienė;

04.02.2022. par “logu koka mežģīnēm” Anete Ulmane – Latvijas Mākslas akadēmijas doktorante, kuras pētnieciskās intereses ir saistītas ar arhitektūras vēsturi, koka arhitektūru, arhitektūras dekoratīvajiem kokgriezumiem, Latgales koka arhitektūru un ornamentālo motīvu migrāciju; par kokskulptūru kolekciju Latvijas Nacionālā vēstures muzejā Anita Meinerte.

Tiešsaistes platformas “Zoom” saite pieejama atverot pieteikuma anketu. 

@Latvia-Lithuania-Belarus Programme #latvialithuaniabelarus #lvltby  #EUinmyregion