Ilustratīvs attēls
Foto: Uldis Laganovskis

Ludzas novada pašvaldība aicina visus lauksaimniekus (personas, kas veic lauku zemju apsaimniekošanu un sniedz platības Lauku atbalsta dienestā uz platību maksājumiem) pievērst uzmanību savu apsaimniekoto zemju īpašumtiesībām.

Katru gadu Lauku atbalsta dienests veic ne tikai platību apsekošanu dabā, bet arī veic dokumentu pārbaudi. Viens no nosacījumiem, lai varētu saņemt platību maksājumus ir tas, ka apsaimniekotai zemei ir jābūt lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskā valdījumā (lietošanā) uz 2023.gada 15.jūniju. Līdz ar to aicinām Jūs jau laicīgi pārbaudīt, vai izpildās minētais nosacījums.

Ja lauksaimnieks nomā zeme no pašvaldības, aicinām pārbaudīt nomas līguma termiņus un nepieciešamības gadījumā lūgt termiņa pagarinājumu, rakstot iesniegumu pašvaldībai.

Ja lauksaimnieks plāno nomāt zemi no pašvaldības zemju nomnieka, tad nepieciešams šādu darbību saskaņot ar pašvaldību, rakstot iesniegumu ar lūgumu nodod zemi apakšnomā. Šajā gadījumā iesniegumu sniedz tā persona, kurai pašvaldība ir nodevusi zemi nomā.

Ja personas (gan fiziskas, gan juridiskas) slēdz savstarpēju zemju nomas līgumu, tad ir iespējams šo faktu reģistrēt Pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā. Reģistrācija ir bezmaksas.

Pakalpojums ir pieejams:

  • elektroniski - var saņemt gan izsniegtu izziņu par reģistrāciju, gan arī skenētu līgumu ar zīmogu;
  • klātienē -
    • Ludzas novada pašvaldībā (Raiņa iela 16, Ludza, 309.kab.);
    • “Mežmuiža”, Malnavas pagasts, Ludzas novads.

Neskaidrību gadījumā aicinām griezties pie zemes lietu speciālistiem.