Sabiedrība Pašvaldība
foto

Sākot ar 2024. gada 1. janvāri stāsies spēkā izmaiņas 23.09.2021. Ludzas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 10/2021 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”. 

No 2024. gada 1. janvāra pašvaldības līdzfinansējums būs pieejams vien tiem mājokļu īpašniekiem, kur centrālais ūdensvads un kanalizācijas tīkls tiks izbūvēts pēc 2024. gada 1. janvāra.

Ņemot vēra plānotās izmaiņas aicinām līdz 31.12.2023. izmantot iespēju pieslēgt īpašumus centralizētai kanalizācijas sistēmai un centralizētajam ūdensvadam, izmantojot Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Vairāk informācijas par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai varat saņemt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” Kr. Barona ielā 49, Ludzā vai pa tālruni +37129719809 , vai +37129452243 un Kārsavā - SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” Teātra iela 3, Kārsava, LV – 5717 vai pa tālruni 65707166. Ierodoties personīgi, lūdzam līdzi ņemt īpašumu apliecinošu dokumentu, zemes robežu plānu, kā arī tehniskās inventarizācijas lietu.

Ar grozījumiem var iepazīties šeit: 

Saistošie noteikumi Nr. 22/2023 "Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 10/2021 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”"


2023.gada 30.novembra Ludzas novada pašvaldības domes sēdes protokols, lēmumi un audiovizuālais ieraksts

Skatīt vairāk