Sabiedrības līdzdalība Pašvaldība
Afiša

Ir izstrādāti Ludzas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.___  "Ludzas novada Iedzīvotāju padomes nolikums" un Nr.__"  Ludzas novada pašvaldības nolikums" lēmuma projekti. Iedzīvotāji tiek aicināti izteikt savu viedokli vai priekšlikumu.Termiņš viedokļa izteikšanai: 17.04.2024. – 07.05.2024. plkst. 17.00

Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektiem rakstiski var iesniegt:

 • elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: pasts@ludzasnovads.lv
 • nosūtot Ludzas novada pašvaldībai pa pastu uz adresi: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
 • klātienē iesniedzot Ludzas novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centros:
  • Ludzas pilsētas VPVKAC, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, 1.stāvā,
  • Kārsavas pilsētas VPVKAC, Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717,
  • Zilupes pilsētas VPVKAC, Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751,
  • Blontu pagasta VPVKAC, “Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads, LV-5706.