logo

Šī gada 15. novembrī laikā no plkst. 18:30 līdz 19:30 aicinām noklausīties noslēdzošo bezmaksas tiešsaistes lekciju par vecāku attiecībām ar bērniem, kas būs vērsta uz psihoemocionālās veselības veicināšanu, izglītojot vecākus par savstarpējo attiecību veidošanas jautājumiem, rosinot izpratni par bērnu dažādu vecumposmu attīstības aspektiem.

Lekciju vadīs Iveta Krūmiņa, sertificēta klīniskā un veselības psiholoģe. Lekcija “Bērna temperaments un tā ietekme uz attiecībām ar vecākiem”. Lekcijā tiks apskatītas tēmas: 

  • Temperamenta iezīmes.
  • Ko vecāks var ietekmēt un ko – nē?
  • Kā palīdzēt bērnam ar “grūto temperamentu”?
  • Kā vecākam pēc iespējas vieglāk pieņemt bērna temperamentu?

Pieslēgšanās saite: https://us02web.zoom.us/j/85873289021?pwd=QVVtVTIvRUcyMnU2Qml3clB1ZDdwZz09

Meeting ID: 858 7328 9021
Passcode: 895502

Dalība pasākumos ir bez maksas! Pievienojies!

Pasākumi tiek īstenoti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ludzas novada Blontu, Ciblas, Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Līdumnieku, Pušmucovas, Salnavas, Zvirgzdenes pagastu un Kārsavas pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta pasākumus 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.