Sabiedrība Noderīgi
foto

Ludzas novada Sociālais dienests organizē grupas nodarbības pirmsskolas vecuma (līdz 7 gadu vecumam) bērnu vecākiem "Bērnu emocionālā audzināšana" (BEA).

Programma ir paredzēta vecākiem, kas vēlas uzlabot savas spējas bērnu audzināšanā, palīdzētu mainīt bērnu uzvedību un dziļāk ietekmētu bērnus emocionālā līmenī un personības izaugsmē.

Grupas dalībnieki tiksies 10 nodarbībās. Katra nodarbība ilgst divas stundas ar 10-15 minūšu kafijas pauzi. Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā. Var piedalīties gan bērna tēvs, gan māte.

Pirmā tikšanās paredzēta 4. martā plkst. 9.00. Pieteikties un saņemt papildus informāciju var pie Ludzas novada Sociālā dienesta sociālās darbinieces darbam ar ģimeni un bērniem Dinas Leles tel. +37165707492

Vecāki uzzinās par bērnu attīstības stadijām un uzdevumiem, principiem, kas veicina bērna emocionālo attīstību. Grupā ne tikai iegūs informāciju par bērnu audzināšanu, bet arī dalīsies pieredzē, apspriedīsies, analizēs un pildīs mājas darbus, lai nostiprinātu iegūto informāciju, uzlabotu savas audzināšanas prasmes. BEA programma sastāv no desmit soļiem (nodarbībām), kas svarīgi bērna emocionālajā audzināšanā un kas palīdz vecākiem:

  • Pirmais solis: izprast bērna attīstību un temperamentu.
  • Otrais solis: veicināt bērnos ķermeņa kontroli un pozitīvu ķermeņa pašvērtējumu.
  • Trešais solis: veidot drošu piesaisti.
  • Ceturtais solis: veicināt bērna spēlēšanos un fantāziju.
  • Piektais solis: veicināt valodas un komunikācijas spējas.
  • Sestais solis: veidot pamatu pozitīvam pašvērtējumam.
  • Septītais solis: ar disciplinēšanas metodēm veicināt pašregulāciju un attīstīt sirdsapziņu.
  • Astotais solis: veicināt emociju pašregulāciju.
  • Devītais solis: veicināt koncentrēšanos, plānošanu un problēmu risināšanu.
  • Desmitais solis: veicināt sociālo kompetenci, empātiju un gādīgumu.