Pašvaldība
foto
Attēlā: Sergejs Kiričenko, Vitālijs Filipenoks, Lauris Kārklis, Mārtiņš Vaickovskis, Agris Laurats.

Ceturtdien, 16. novembrī, Tradicionālo konfesiju konsultatīvās padomes locekļi tikās Ludzas novada pašvaldībā. Aizvadītā trešā padomes sēde. Sēdē skatīts jautājums par saistošo noteikumu projektu, kā arī diskutēts par reliģisko organizāciju vajadzībām uz doto brīdi.

Ludzas novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Līga Mežule un Ludzas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja Kristīne Nikolajeva iepazīstināja klātesošos ar saistošo noteikumu par līdzfinansējumu nevalstiskajām un reliģiskām organizācijām lēmuma projekta izstrādi, iepazīstinot ar to, kāds pašvaldības atbalsts var tikt piešķirts reliģiskām organizācijām, kā arī uzklausot konfesiju pārstāvju viedokli un ierosinājumus. 

Sēdē piedalījās Ludzas Vissvētās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo baznīcas priesteris Sergejs Kiričenko, Zilupes Jēzus Sirds draudzes un Pasienes Svētā Dominika draudzes prāvests Vitālijs Filipenoks, Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas draudzes vikārs Lauris Kārklis, kas pārstāv draudzi prāvesta Rodiona Doļas prombūtnē. Luterāņu draudzi pārstāvēja Mārtiņš Vaickovskis - Kārsavas evaņģēliski luteriskās draudzes prāvests un Agris Laurats no Kārsavas evanģēliski luteriskās draudzes.

Tradicionālo konfesiju konsultatīvā padome, ar mērķi uzklausīt novadā esošo tradicionālo reliģisko konfesiju problēmas un palīdzēt rast tām atbilstošus risinājumus, izveidota 2022. gadā.

Pašvaldība aicina atsaukties arī citu novadā esošo konfesiju pārstāvjus, kam būtu interese iesaistīties padomes darbā, rakstot uz e-pastu: pasts@ludzasnovads.lv