Sabiedrība Kultūra
Deju skate

2023. gada 25. martā Ludzas Kultūras namā norisinājās XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” un lielkoncerta “Balts” deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes skate. Skatē piedalījās 14 deju kolektīvi, no kuriem 13 kolektīvi pārstāvēja Ludzas novadu.

Katram kolektīvam skatē bija jāizpilda divas dejas no svētku repertuāra (viena izlozes, otra izvēles deja), un maksimālais punktu skaits, ko kolektīvs varēja iegūt, bija 50. Atbilstoši skatē iegūtajam punktu skaitam deju kolektīvam piešķir kvalitātes pakāpi – augstāko, I, II vai III – vai diplomu par piedalīšanos. Ludzas novada dejotāju sniegums skatē novērtēts ar vienu augstākās pakāpes, desmit I pakāpes, diviem II pakāpes diplomiem. Deju kolektīvu sniegumu vērtēja žūrijas priekšsēdētājs Jānis Purviņš, kā arī žūrijas locekļi un deju svētku virsvadītāji – Dagmāra Bārbale, Jānis Ērglis, Zanda Mūrniece un Gunta Skuja.

Sveicam kolektīvus un to vadītājus ar sasniegumiem skatē:

C grupas kolektīvi:

 • Salnavas KN jauniešu deju kolektīvs “Vaļasprieki” (vad. Katrīna Ločmele) – I pakāpe (41,8 punkti);
 • Zilupes KN jauniešu deju kolektīvs “Tracis” (vad. Snežana Veikšāne) – I pakāpe (41,3 punkti);
 • Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra jauniešu deju kolektīvs “Žiks” (vad. Elita Romanovska) – I pakāpe (40,0 punkti);
 • Kārsavas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs “Spryguļi” (vad. Valentīna Kirsanova) – II pakāpe (38,8 punkti).

D grupas kolektīvs:

 • Malnavas pagasta pārvaldes vidējās paaudzes deju kolektīvs “Jedritvai” (vad. Agnese Medne) – I pakāpe (51.8 punkti).

E1 grupas kolektīvi:

 • Ludzas KN vidējās paaudzes deju kolektīvs “Reizē” (vad. Sarmīte Stapule) – I pakāpe (43.3 punkti);
 • Mērdzenes KN vidējās paaudzes deju kolektīvs “Luste” (vad. Anita Šarkovska) – I pakāpe (41.3 punkti);
 • Salnavas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Salnaviņa” (vad. Solvita Dzērkale) – I pakāpe (40.7 punkti).

E2 grupas kolektīvi:

 • Salnavas KN vidējās paaudzes deju kolektīvs “Salnava” (vad. Jānis Kirsanovs) – I pakāpe (41.3 punkti);
 • Zilupes KN vidējās paaudzes deju kolektīvs “Zilupes dancis” (vad. Snežana Veikšāne) – II pakāpe (39.5 punkti).

F1 grupas kolektīvi:

 • Apvienotais Kārsavas KN senioru deju kolektīvs “Ūdrupe” un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Spryksti” (vad. Jānis Kašs, Dainis Jezupovs) – Augstākā pakāpe (45.2 punkti);
 • Isnaudas KN senioru deju kolektīvs “Isnauda” (vad. Jānis Sviklāns) – I pakāpe (44.5 punkti).

F2 grupas kolektīvs:

 • Ludzas KN senioru deju kolektīvs “Atvasara” (vad. Sarmīte Stapule) – I pakāpe (40.2 punkti).

Paldies dejotājiem un kolektīvu vadītājiem par milzīgo darbu ceļā uz XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem, kuri notiks Rīgā 2023. gadā no 30.jūnija līdz 9. jūlijam, pulcējot tūkstošiem dziedātāju un dejotāju un citus mākslinieciskos kolektīvus no visas Latvijas.

Ludzas novada deju kolektīvu skate XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem