Kultūra
Deju kolektīvs
Attēlā: Ludzas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Reizē"

Ir sācies jauns darba posms no vieniem Deju svētkiem līdz nākamajiem, tāpēc 20.janvārī Ludzas Kultūras namā notika viens no diviem Ludzas novada tautas deju kolektīvu sadančiem pieaugušo vecuma grupās. Tā nosaukums "Reizē dejot sauc!".

Sadancī katrs kolektīvs izdejoja divas dejas, attiecīgi kolektīva izvēlētai vecuma un kvalitātes grupai! Lustīgi izdejoja 14 deju kolektīvi: deju kopa "EversS" no Ciblas, senioru deju kolektīvs "Isnauda" no Isnaudas, jauniešu deju kolektīvs "Bitīt matos", deju kopa "Tautumeitys.LG" un līnijdeju grupa "Chilly cha cha" no Mežvidiem, vidējās paaudzes deju kolektīvs "Spryksti" un jauniešu deju kolektīvs "Spryguļi" no Kārsavas, vidējās paaudzes deju kolektīvs "Salnava", vidējās paaudzes deju kolektīvs "Salnaviņa" un jauniešu deju kolektīvs "Vaļasprieki" no Salnavas, vidējās paaudzes deju kolektīvs "Luste" no Mērdzenes, senioru deju kolektīvs "Atvasara", vidējās paaudzes deju kolektīvs "Reizē" un jauniešu deju kolektīvs "Žiks" no Ludzas!

Paldies visiem kolektīvu vadītājiem par deju tradīcijas turpināšanu un attīstīšanu. Pasākumu vadīja Arnis Krancāns! Tiksimies otrajā sadancī "Jedritvai kociņ, deju mīlam!" Kārsavas KN 24.februārī!

Ludzas novada skatuves deju kolektīvu sadancis “Reizē dejot sauc” | 20.01.2024.