Izglītība Kultūra
Mazo dziedātāju festivāla dalībnieki ar pedagogiem

4. aprīlī Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” norisinājās ikgadējais mazo dziedātāju festivāls “Mazais dziedātājs 2023”. Kopumā piedalījās 19 solisti, kuri publikas priekšā nekautrējās rādīt, ko iemācījušies.

Festivāls tiek organizēts ar mērķi veicināt sadarbību starp Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestādēm, apzināt novada mazos talantus, kā arī veicināt pirmsskolas vecuma bērnu muzikālo spēju attīstību. Pasākumā piedalījās bērni no divu gadu vecuma līdz četru gadu vecumam (ieskaitot), kuri apmeklē Ludzas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes. Šogad mazo dziedātāju festivālā piedalījās:

Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"

Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"

  • Elizabete Bule (ped. Vija Pavlovska)
  • Marta Melne (ped. Vija Pavlovska)
  • Leila Afanasjeva (ped. Vija Pavlovska)

Zilupes pirmsskolas izglītības iestāde

Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

  • Maksims Cvetkovs (ped. Natālija Leitāne)

Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

  • Poļina Žaluka (ped. Natālija Leitāne)

Pildas pamatskola pirmsskolas izglītības grupa

  • Iana Grygorieva (ped. Asija Ševele)

Blontu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

  • Egita Zelča (ped. Jana Petrova)
  • Anna Lubāne (ped. Jana Petrova)

Mērdzenes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa

Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Sienāzītis”

  • Amēlija Andrejeva (ped. Vija Orinska)

Mežvidu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa

  • Ričards Gailums (ped. Ināra Dovgiallo)

Dziesmotais festivāls gadu no gada apliecina, ka mazajiem bērniem ļoti patīk dziedāt, uzstāties un šāds pasākums ir iespēja viņiem parādīt savu māku, savukārt mūzikas pedagogiem – redzēt savu darbu salīdzinājumā ar kolēģu veikumu. Liela nozīme ir tam, ka bērnus gatavo ne tikai pedagogi, bet arī visa ģimene dzīvo līdzi mazajam dziedātājam. Prieks, ka Ludzas novadā aizvien plašāk notiek mazo vokālistu festivāls.

Uz tikšanos festivālā “Mazais dziedātājs” jau nākamgad!