Vakance
attēls

Pildas pamatskola aicina darbā sākumskolas un pamatskolas mūzikas skolotāju 

DARBA PIENĀKUMI

  1. Īstenot pirmsskolas un pamatizglītības izglītības programmas.
  2. Nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti.
  3. Veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu adaptācijas problēmas.
  4. Sadarboties ar izglītojamo vecākiem, informēt viņus par bērnu panākumiem un problēmām, kopīgi meklēt risinājumus.
  5. Veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi.

PRASMES

Izglītības līmenis – profesionālais bakalaurs ar profesionālo kvalifikāciju vai pedagogs ar tiesībām mūzikas mācīšanā

Izglītība – augstākā pedagoģiskā

Alga bruto – 584 EUR (21 stunda)

Darba vietas adrese –  LATVIJA., Ludzas nov. Pildas pag., Pilda

Darba uzsākšanas datums: pēc iespējas ātrāk

Pieteikšanās termiņš: 2022. gada 7. novembris

Kontaktinformācija: direktors Jurijs Zeļčs, +371 29479856pilda.skola@ludzasnovads.lv.

Pildas pamatskola aicina darbā vēstures un sociālo zinību skolotāju 

DARBA PIENĀKUMI

1. Īstenot pamatizglītības izglītības programmas.
2. Nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti.
3. Veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu adaptācijas problēmas.
4. Sadarboties ar izglītojamo vecākiem, informēt viņus par bērnu panākumiem un problēmām, kopīgi meklēt risinājumus.
5. Veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi.

PRASMES

Izglītības līmenis – profesionālais bakalaurs ar profesionālo kvalifikāciju vai pedagogs ar tiesībām vēstures un sociālo zinību mācīšanā

Izglītība – augstākā pedagoģiskā

Alga bruto – 270 EUR (9 stundas)

Darba vietas adrese –  LATVIJA., Ludzas nov. Pildas pag., Pilda

Darba uzsākšanas datums: pēc iespējas ātrāk

Pieteikšanās termiņš: 2022. gada 7. novembris

Kontaktinformācija: direktors Jurijs Zeļčs, +371 29479856pilda.skola@ludzasnovads.lv.