Būvvalde
PAZIŅOJUMS

Pamatojoties uz Ministru kabineta (MK) ārkārtējās situācijas laikā pieņemtajiem noteikumumiem un, lai ierobežotu koronavīrusa Covid-19 izplatību un rūpētos par iedzīvotāju veselību, no 13. oktobra Ludzas novada pašvaldības administrācijā pakalpojumus varēs saņemt tikai epidemioloģiski drošā vidē jeb “zaļajā režīmā”.

Klātienē pakalpojumus varēs saņemt tikai apmeklētāji ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, un apmeklētāji, kuriem nepieciešams saņemt izdrukātu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Ierodoties Ludzas novada pašvaldības administrācijā, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte) un derīgam vakcinācijas sertifikātam. Sertifikāta derīgums pie ieejas tiks pārbaudīts.

Iedzīvotāji aicināti pašvaldības sniegtos pakalpojumus izmantot attālināti:

Raksti mums uz E-adresi

Ar pašvaldības vadību, speciālistiem aicinām sazināties izmantojot e-pastus vai tālruņus. Kontaktpersonu saraksts pieejams ŠEIT

Aktuālā informācija, iesniegumi, veidlapas pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē ludzasnovads.lv;  Dokumentus aicinām iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: pasts@ludzasnovads.lv vai pa pastu: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, vai atstājot tos *Klientu apkalpošanas centrā. 

*Ludzas novada Ludzas pilsētas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs apmeklētājiem ir pieejams katru darba dienu, no pirmdienas līdz piektdienai, no pulksten 8:00 līdz 17:00, ar pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00. Atgādinām, ka ienākot Ludzas novada pašvaldības ēkā, apmeklētājiem obligāti jālieto sejas maska!

Klientu apkalpošanas centrs | Ludzas pilsēta

Iedzīvotāji ir aicināti izmantot portāla lv e-pakalpojumus. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tieši tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.

Ludzas novada pilsētu un pagastu pārvaldes >>>

Informējam, ka epidemioloģiskās drošības nolūkā pakalpojumus aicinām izmantot attālināti:

Ar pilsētu pārvalžu vadītājiem sazināties caur e-pastiem vai tālruņiem, tie ir pieejami ŠEIT 

Ar pagastu pārvalžu vadītājiem var sazināties caur e-pastiem vai tālruņiem, tie ir pieejami ŠEIT 

Dokumentus aicinām iesniegt elektroniski, nosūtot tos uz e-pastiem, pa pastu vai atstājot tos kādā no Klientu apkalpošanas centriem, vai attiecīgajā pagasta pārvaldē. 


Kontaktinformācija:

Raksti mums uz E-adresi

Kārsavas pilsētas VPVKAC

karsava [at] pakalpojumucentri.lv

Zilupes pilsētas VPVKAC

zilupe [at] pakalpojumucentri.lv

Blontu pagasta VPVKAC

blonti [at] pakalpojumucentri.lv

Dzimtsarakstu nodaļa >>>

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi klātienē ārkārtas epidemioloģiskās situācijas laikā tiks sniegti tikai pēc iepriekšējā pieraksta (tālrunis  65707418). Pakalpojuma sniegšanas laikā telpā atradīsies tikai tās personas, kuru klātbūtni pieprasa Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.

Pieprasīt un saņemt pakalpojumu iespējams arī attālināti – elektroniski (www.latvija.lv vai e-pastā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu.

Raksti mums uz E-adresi

Konsultācijas var saņemt, zvanot pa tālruni  +371 65707418.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 8. oktobra rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  attiecībā uz laulības reģistrāciju ārkārtas situācijas laikā  ievērojami šādi nosacījumi:

ja visas personas ir vakcinētas vai pārslimojušas ar Covid-19 infekciju (epidemioloģiski droša vide), iekštelpās un ārtelpās var reģistrēt laulību, lietojot sejas masku, ievērojot 2 metru distanci, ja tiek nodrošināta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija, kā arī netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst epidemioloģiski drošai videi[1];ja kāda no personām nav vakcinēta, nav pārslimojusi Covid-19 infekciju (epidemioloģiski nedroša vide), iekštelpās var reģistrēt laulību, klātesot tikai abiem laulātajiem, 2 lieciniekiem un dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai, lietojot sejas maskas un ievērojot 2 metru distanci[2].

Ārtelpās var reģistrēt laulību bez ierobežota cilvēku skaita, lietojot sejas maskas un ievērojot 2 metru distanci.

[1] Rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  Nr. 720 5.10. apakšpunkts

[2] Rīkojuma Nr. 720 5.13.3 apakšpunkts


Ludzas novada Bāriņtiesa >>>

Ludzas novada Bāriņtiesa turpinās pieņemt klientus klātienē TIKAI neatliekamos gadījumos! Pirms došanās uz bāriņtiesu, aicinām izvērtēt iespēju iesniegt savu pieteikumu attālināti:

Raksti mums uz E-adresi

parakstot ar drošu elektronisku parakstu un nosūtot uz e – pastu: btiesa@ludzasnovads.lvnogādājot bāriņtiesā, kur ir izvietota speciāli paredzēta kaste dokumentiem un iesniegumiem ēkas (Raiņa ielā 16A) pirmajā stāvā. Plašāka informācija pieejama ŠEIT


Ludzas novada Būvvalde >>>

Būvvalde apmeklētājus klātienē nepieņem. Būvniecības procesu nodrošinās elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Pakalpojumu sniegšana, konsultācijas tiks nodrošinātas attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni 65707126 vai e-pastu: buvvalde@ludzasnovads.lv

Raksti mums uz E-adresi


Ludzas novada Sociālais dienests >>>

Ludzas novada Sociālais dienests turpinās pieņemt klientus klātienē TIKAI neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās, pieņemot iesniegumus pamatvajadzību nodrošināšanai. Pirms došanās uz sociālo dienestu, aicinām izvērtēt iespēju iesniegt iesniegumu attālināti, parakstot ar drošu elektronisku parakstu un nosūtot uz e-pastu socdienests@ludzasnovads.lv, sūtot pa pastu vai nogādājot sociālajā dienestā, kur ir izvietota atsevišķa kaste iesniedzamajiem dokumentiem.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Raksti mums uz E-adresi

Sociālo pabalstu iesniegumu veidlapas atrodas ŠEIT

Pašvaldības atbalsts ārkārtējās situācijas laikā >>>

Nonākot dažādās ar Covid-19 izplatību saistītās krīzes situācijās, lai atrastu vislabāko risinājumu, kā sniegt atbalstu, aicinām rakstīt uz e-pastu: socdienests@ludzasnovads.lv

Covid-19 radītās krīzes situācijā nonākušie Ludzas novada iedzīvotāji var pieteikties pabalstam


NODERĪGI: 

 

Drošības pasākumu kopsavilkums: https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/ka-drosi-rikoties/covid-19-izplatibas-ierobezosanas-pasakumi

Aicinām apmeklēt arī citas vienotās mājaslapas sadaļas:

Informāciju sagatavoja Jana Dukaļska, Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste