Uzņēmējdarbība Uzņēmēju gada balva
Apbalvoti Ludzas novada uzņēmēju gada balvas ieguvēji

Godinot Ludzas novada uzņēmējus, 14. oktobrī Ludzas Kultūras namā, svinīgā pasākumā, tika apbalvoti Ludzas novada pašvaldības organizētā konkursa “Uzņēmēju gada balva 2021” laureāti. Šogad “Uzņēmēju gada balva” tika pasniegta 12 nominācijās. Balvas un diplomus uzņēmējiem pasniedza Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs, domes priekšsēdētāja vietnieki Ināra Silicka un Valdis Maslovskis, kā arī pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs. 

Konkurss jau gadu no gada tiek rīkots, ar mērķi apzināt un godināt tos Ludzas novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē. Pērn svinīgais pasākums izpalika un novada vadība devās sveikt nominantus individuāli. Šogad dažādu nozaru pārstāvji beidzot tikās klātienē. 

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs uzrunājot pasākuma dalībniekus, pašvaldības vārdā no sirds pateicās uzņēmējiem par viņu veikto darbu, par ieguldīto enerģiju un atzīmēja, ka ir ļoti būtiski zināt sava novada aktīvākos cilvēkus, kas ne vien sekmē nodarbinātību novadā, bet ir arī labs piemērs tam, ka Ludzas novadā var attīstīt savas idejas un būt veiksmīgs uzņēmējs.

Sveikt laureātus ieradās arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Latgales reģiona Rēzeknes nodaļas vadītāja Maruta Juķeviča un NVA Ludzas filiāles vadītājs Edgars Tereško. Ar muzikālu priekšnesumu uzstājās viena no nominantu uzņēmuma pārstāvēm Sintija Pujāte un atraktīvās Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra pop-grupas “Cielaviņa” dalībnieces. Deju priekšnesumus demonstrēja Isnaudas Kultūras nama deju kopa “Pērle”, Kārsavas Kultūras nama eksotisko deju grupa „Samia” un Stefānija Logina. 

 

Attēlā: rindā, no kreisās: Svetlana Putne (SIA “Gaišezers”), Angelika Jacenko (SIA “Kokbūve”), Larisa Gudkova (SIA “Ariols”), Jurijs Matvejenko (SIA “Ariols”), Skaidrīte Marčenoka (ZS “Purvmaļi”),  Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs, Domes priekšsēdētāja 1. vietniece Ināra Silicka, Maruta Juķeviča (LTRK), Uzņēmējdarbības koordinators Jānis Romancāns, Leokādija Goršanova (“Pjotra Goršanova drava”). 2. rindā, no kreisās: Oksana Smirnova (“Ēriks OVV”), Regīna Mikijanska (SIA “Gaišezers”), Iveta Jurāne (Salons “Malibu”), Ēriks Kondrāts (Biedrība “Ludzas Amatnieks”), Andris Ļubka (ZS “Lūsēni”), Lana Tihovska (IK “Dambis 4”), Domes priekšsēdētāja 3. vietnieks Valdis Maslovskis,  Edgars Tereško (NVA Ludzas filiāle), Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs.

 • Uzvarētājs nominācijā “Lielākais nodokļu maksātājs” – SIA “Ariols”, saņēma atzinību par aktīvu, godprātīgu darbību un nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības vides attīstībā Ludzas novadā.
 • Uzvarētājs nominācijā “Lielākais darba devējs” – SIA “Ludzas maiznīca”, saņēma atzinību par aktīvu, godprātīgu darbību un nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Ludzas novadā.
 • Uzvarētājs nominācijā “Gada amatnieks” – SIA “Kokbūve”, saņēma atzinību par aktīvu, godprātīgu darbību un nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Ludzas novadā.
 • Uzvarētājs nominācijā “Gada mājražotājs” – Apskates saimniecība “Bites” saņēma atzinību par aktīvu, godprātīgu darbību, ieguldījumu  uzņēmējdarbības vides un tūrisma attīstībā Ludzas novadā un  novada tēla popularizēšanu.
 • Uzvarētājs nominācijā “Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs” –  IK “Dambis 4”, saņēma atzinību par aktīvu, godprātīgu darbību, nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības vides un tūrisma attīstībā Ludzas novadā un novada tēla popularizēšanu.
 • Uzvarētājs nominācijā “Gada lauksaimnieks” – ZS “Akmeņlauki”, saņēma atzinību par aktīvu, godprātīgu darbību un nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā Ludzas novadā.
 • Uzvarētājs nominācijā “Gada sociāli atbildīgs uzņēmums” – SIA “Gaišezers”, saņēma atzinību par aktīvu, godprātīgu darbību un nozīmīgu ieguldījumu Ludzas novada iedzīvotāju labā.
 • Uzvarētājs nominācijā “Gada inovācija” – ZS “Lūsēni”, saņēma atzinību par aktīvu, godprātīgu darbību, inovatīvu pieeju un nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības  vides attīstībā Ludzas novadā.
 • Uzvarētājs nominācijā “Gada pakalpojumu sniedzējs” – Salons “Malibu”, Iveta Jurāne saņēma atzinību par aktīvu, godprātīgu darbību, nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības vides attīstībā Ludzas novadā.
 • Uzvarētājs nominācijā “Gada bioloģiskais ražotājs” – ZS “Purvmaļi”, saņēma atzinību par aktīvu, godprātīgu darbību un nozīmīgu ieguldījumu bioloģiskās lauksaimniecības attīstībā Ludzas novadā.
 • Uzvarētājs nominācijā “Gada tirgotājs” – SIA “Ēriks OVV”, saņēma atzinību par aktīvu, godprātīgu darbību, nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības vides attīstībā Ludzas novadā.
 • Uzvarētājs nominācijā “Ludzas novada tēla popularizētājs” – Biedrība “Ludzas Amatnieks”, saņēma atzinību par aktīvu, godprātīgu darbību, ieguldījumu uzņēmējdarbības vides un tūrisma attīstībā Ludzas novadā, un novada tēla popularizēšanu.

Pretendentu pieteikšana konkursam norisinājās pērnā gada rudenī. Ikviens iedzīvotājs, organizācija, uzņēmuma kolektīvs, komersants, biedrība vai iestāde varēja izvirzīt viņuprāt piemērotākās kandidatūras. 

Pasākums