Ceļi, satiksme

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" informē, ka ir applūdis un satiksmei slēgts a/c Kušneri – Plaudiši (V535), posmā no 5,300-5,700 km.