Kultūra Sabiedrība Tūrisms
Gaidāmie pasākumi Ludzas novadā

Informācija atjaunota 13.04.2023. 

Ludzas pilsētā

 • 01.04. un 02.04. plkst. 10.00 Ludzas Amatnieku centrā pasākums “Satiec savu meistaru” - Latgales etnogrāfiskā sieviešu tautastērpa krekla un pārpiera izšūšana, pierobežas cimdu un zeķu rakstu adīšana
 • 04.04. plkst. 10.00 Ludzas pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” mazo vokālistu festivāls "Mazais dziedātājs"
 • 10.04. plkst. 14.00 Ludzas KN koncerts “Ar Lieldienu sveicienu ceļā uz Dziesmu svētkiem”, turpinājumā groziņballe kopā ar mūziķi Edgaru
 • 13.04. plkst. 19.00 Ludzas KN cirka izrāde “Apkārt zemeslodei”
 • 15.04. plkst. 11.00 Ludzas KN XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku, Latgales reģiona pūtēju orķestru repertuāra pārbaudes skate
 • 21.04.plkst. 18.00 Ludzas KN prāta spēles “Latvijas kauss 2023”
 • 28.04. plkst.17.00 Ludzas KN Ludzas Mūzikas pamatskolas deju nodaļas koncerts
 • 29.04. plkst. 21.00 Ludzas KN diskotēka ar DJ Edgaru

Kārsavas pilsētā:

 • 01.04. plkst. 16.00 Kārsavas kultūrvēstures centrā “Līču mājas” joku vakars “Dzeivī kai kino” kopā ar Arni Slobažaņinu un Juri Linužu
 • 05.04. plkst. 16.00 Kārsavas kultūrvēstures centrā “Līču mājas” Lieldienu radošā darbnīca.
 • 09.04. Lieldienu aktivitātes Kārsavā:
  • plkst. 12.00 Lieldienu Kārsavas pilsētas “Krosta” estrādē (sliktu laikapstākļu gadījumā pasākums notiks Kārsavas KN) koncertizrāde “Lieldienu prieks”,
  • plkst. 21.00 Kārsavas KN “šūposimies” Lieldienu Video Disco Ballē. Ieeja brīva. Galdiņu rezervācija +37129330637
 • 15.04. plkst. 19.00 Kārsavas KN cirka izrāde visai ģimenei “Apkārt zemeslodei”. Biļetes var iegādāties sākot no 20.marta darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00 Kārsavas KN kasē. Ieejas biļete 8 EUR vai 5 EUR (uzrādot apliecību "Goda ģimene" (3+ Ģimenes karte)). Kontakttālrunis +371 29330637
 • 16.04. Kārsavas Lielais tirgus

Zilupes pilsētā:

 • 09.04. plkst. 14.00 Zilupes KN Lieldienu pasākums bērniem “Ciemos pie Lieldienu zaķa”
 • 09.04. plkst. 15.00 Zilupes KN piedzīvojumu kvests-spēle “Lieldienu detektīvs”
 • 16.04. plkst. 19.00 Zilupes KN cirka izrāde visai ģimenei “Apkārt zemeslodei”. Ieeja 7.00 EUR
 • 22.04. plkst. 18.00 Zilupes KN radošais vakars “Dziedot dzimu, dziedot augu” kopā ar dziedātājām Irinu Žukovu un Kristīni Mežecki

 Blontu pagastā:

 • 10.04. plkst. 12.00 pie Blontu pagasta pārvaldes Lieldienu pasākums “Ilgi nāca, nu atnāca tās raibās Lieldieniņas”

Ciblas pagastā:

 • 01.04. plkst. 11.00 Ciblas KN pasākums “Satiec savu meistaru” - Aproču mezglošana, kulinārais mantojums, tautas instrumentu spēle
 • 07.04. plkst. 17.00  Folkloras kopas "Ilža" piedalīsies Lielās piektdienas Krustaceļa norisē Eversmuižas Svētā Andreja Romas katoļu baznīcā. 
 • 09.04. Lieldienu aktivitātes Ciblas KN:
  • plkst. 15.00 amatierkolektīvu koncerts “Atnāca Lieldienas Ciblā”, turpinājumā pie šūpolēm dažādas ar Lieldienām saistītās aktivitātes
  • plkst. 21.00 balle kopā Alvi

Cirmas pagastā:

 • 20.04. plkst. 15.00 Cirmas KN senioru pēcpusdiena ar koncertu un dejošanu. Vēlams līdzi ņemt groziņu

Goliševas pagastā:

Isnaudas pagastā:

 • 08.04. plkst. 12.00 Istalsnas klubā radošā darbnīca “Lieldienu olu krāsošana”

Istras pagastā:

 • No 17.04. līdz 21.04. no plkst. 9.00 līdz 16.00 Istras KN Marijas Tomčikas izstāde “Mana iedvesma”

Lauderu pagastā:

 • 06.04. plkst. 17.00 Lauderu KN radošā darbnīca bērniem.
 • 21.04. plkst. 22.00 Lauderu KN diskotēka

Malnavas pagastā:

 • 09.04. plkst. 15.00 laukumā pie Malnavas pagasta pārvaldes Lieldienu jampadracis Malnavā. Spēles, rotaļas, dejas, konkursi. Par jautrību un tradicionālām izdarībām gādās kapela “Malnavas muzikanti” un Bozovas etnogrāfiskais ansamblis

Mežvidu pagastā:

 • 9.aprīlī Lieldienu aktivitātes Mežvidos:
  • Plkst. 11.00 Mežvidu KN Pirmsskolas vecuma bērniem olu zīmēšanas konkurss
  • Plkst. 11.00 Orientēšānās sports visām vecuma grupām. Distances garums - 1,5km, 3km un paša izvēlētā distance (pulcēšanās pie Mežvidu KN)
  • Plkst. 14.00 Mežvidu KN Svētku koncerts
  • Plkst. 21.00 Mežvidu KN Groziņu luste kopā ar Janu

Mērdzenes pagastā:

 • 01.04. plkst. 11.00 Mērdzenes KN radošā darbnīca-izstāde “Ceļā uz Lieldienām”
 • 09.04. Lieldienu aktivitātes Mērdzenes KN:
  • plkst. 19.00 Lieldienu pasākums “Šūpojiem, saulīte, Lieldienu kalnā”
  • plkst. 21.00 Lieldienu balle kopā ar Edgaru Čizevski. Galdiņu rezervācija, zvanot uz tālruni +371 26339241
 • 14.04. plkst. 16.00 Mērdzenes KN pasākums "Tver pavasari un dzeju", kurā būs iespēja iepazīt Intas Naglas dzejas grāmatu "Kad debesis smejas"

 Nirzas pagastā:

 • 10.04. plkst. 11.00 pie Nirzas KN Lieldienu pasākums ģimenēm

Ņukšu pagastā:

 • 09.04. plkst. 14.00 Ņukšu bibliotēkas laukumā pasākums “Priecīgas Lieldienas”

Pasienes pagastā:

 • 08.04. plkst. 13.00 Pasienes KN Lieldienu radošā darbnīca kopā ar Irinu Bondarenko
 • 09.04. plkst. 21.00 Pasienes KN Diskotēka. Ieeja 1.00 EUR

Pildas pagastā:

 • 01.04. plkst. 15.00 Pildas KN starpnovadu amatierteātru skeču parāde “Smejies vesels!”
 • 09.04. plkst. 22.00 Pildas KN Lieldienu balle kopā ar Aigaru Kaupužu (Ieeja bezmaksas)

Pušmucovas pagastā:

Rundēnu pagastā:

 • 21.04. plkst. 16.00 Rundēnu KN koncerts “Pavasara aicinājums”

Salnavas pagastā:

 • 09.04. plkst. 20.00 Salnavas KN Lieldienu koncerts un danči visu paaudžu gaumēm
 • 29.04. plkst. 20.00 Salnavas KN Pavasara večerinka kopā ar pārnovadu kapelām un tautas muzikantiem
Pasākumu apmeklētāju ievērībai!
 • Informācija par gaidāmajiem pasākumiem Ludzas novadā var tikt precizēta un papildināta.
 • Pasākumi tiks filmēti un fotografēti. Pasākumu laikā iegūti video un foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.