Sabiedrība Kultūra

Ludzas novada bibliotēka

Pieaugušo apkalpošanas nodaļā:

Izstādes:

 • Zilupes mākslas un mūzikas skolas audzēkņu mākslas darbu izstāde “Pavasara putnu dziesmas par mākslu”

Pasākumi:

 • 02.04. no plkst. 9.00 līdz 18.00 Jauno grāmatu diena
 • 03.04. plkst. 17.00 Pasākums “Dzīvā grāmata” ar Jāni Mikažānu
 • 16.04. plkst. 13.00 Pasākums “Kinoklasika. “Filmai “Tās dullās Paulīnes dēļ” – 45”
 • 25.04. plkst. 17.00 Pasākums “Tikšanās ar noslēpumaino grāmatu”

Bērnu apkalpošanas nodaļā:

Pasākumi:

 • 06.04. plkst. 11.00 Pasākums “Kronējam grāmatu”
 • 13.04. plkst. 11.00 Pasākums “Laime ir LAPSA”
 • 20.04. plkst. 11.00 Pasākums “Veidoju savu grāmatiņu”

Kārsavas bibliotēka

Izstādes:

 • 02.04.-30.04. A. Vlasenkovas un M. Urtānes rokdarbu izstāde “Mēs dzīvi veidojam krāsainu”

Pasākumi:

 • 02.04. plkst. 14.00 Starptautiskā bērnu grāmatu diena. Jaunāko grāmatu apskats
 • 03.04. plkst. 13.00 A. Vlasenkovas  un M. Urtānes rokdarbu izstādes “Mēs dzīvi veidojam krāsainu” atklāšana
 • 04.04. plkst. 15.00 Skaļie lasījumi “Uztver labo un skaisto!” Rakstniekam Jānim Širmanim – 120
 • 08.04. plkst. 11.00 Dzejas stunda ”Kā balta puķe ezerā”. Dzejniecei Broņislavai Martuževai – 100
 • 12.04. plkst. 14.00 Astronomijas stunda “Lūdzu, man 2 biļetes uz Mēnesi!”

Blontu bibliotēka

Pasākumi:

 • 09.04. plkst. 18.00 "Pūčulēnu skolas" 2.nodarbība. Šoreiz viss par putniem "Lieli putni, mazi putni" Blontu pagasta bibliotēkā. Pasākums notiek bērnu lasīšanas veicināšanas programmas ietvaros.
 • 25.04. plkst. 18.00 "Pūčulēnu skolas" 3. nodarbība. Tēma - "Krāsu virpulis" Blontu pagasta bibliotēkā. 

Briģu bibliotēka

Izstādes:

 • 02.04.-30.04.:
  • Intas Naglas apgleznoto šallīšu izstāde
  • Ludzas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde

Pasākumi:

 • 23.04. plkst. 17.00 Bibliotēku nedēļas ietvaros “Dzejas pēcpusdiena” – tikšanās ar dzejnieci Intu Naglu (no Mežvidiem)
 • 24.04. no plkst. 8.00 līdz 16.00 Jauno grāmatu diena

Ciblas bibliotēka

Izstādes:

 • 25.03.-25.04. Ināras Evertovskas adītu un tamborētu mīksto rotaļlietu izstāde

Felicianovas bibliotēka

Pasākumi:

 • 11.04. plkst. 13.00 Radošā darbnīca "Papīra klūdziņu darbi"

Goliševas bibliotēka

Izstādes:

 • 28.03.-07.05. Larisas Žukovas darināto suvenīru izstāde "Lieldienu olu raibums"

Pasākumi:

 • 27.04. plkst. 11.00 Informatīvs pasākums "Bibliotēka piedāvā". Bibliotēku nedēļas ietvaros

  Lauderu bibliotēka

  Pasākumi:

  • 26.04. no plkst. 10.00 līdz 16.00 “E-prasmju diena”. Bibliotēkas apmeklētāji tiks iepazīstināti ar e-pakalpojumu izmantošanas iespējām

  Mērdzenes bibliotēka

  Pasākumi:

  • 02.04. plkst. 15.00 Pasaku pēcpusdiena bērniem
  • 19.04. plkst. 11.00 Pasākums "Ko sēsim, stādīsim, audzēsim dārzos un puķu dobēs". Padalīsimies pieredzē, ja ir ievāktas sēklas varēs samainīt.

  Mežvidu bibliotēka

  Pasākumi:

  • No 2. līdz 8. aprīli iesūti sava mīļdzīvnieka fotogrāfiju, zīmējumu, aprakstu un piedalies izstādē "Mans mīlulis". Izstāde norisināsies no 8. līdz 15. aprīlim. Aktivitātes tiek organizētas par godu bērnu rakstnieka Jāņa Širmaņa 120. gadu jubilejai. Darbus var iesūtīt elektroniski uz e-pastu ina255@inbox.lv vai klātiene ienes bibliotēkā no plkst. 8.00 līdz 14.00.
  • 16.04. plkst. 12.00 Tikšanās lasītāju klubiņā “Mīlēt vai nemīlēt?... Mūžam!...” V.Šekspīram 460
  • 21.04. plkst. 16.00 pasākums "Ar pirmā ābeļzieda gaismu dvēselē Laižamies bērnības jautrajā dejā!". Pārdomas, sarunas pie tējas tases, romantiska mūzika un Intas Naglas bērnu grāmatas "Mazās Freijas jautrās dzejas" atvēršanas svētki. Pasākumā piedalīsies Elza Šļare un Sandra Ušča un priecēs ar savām dziesmām un melodijām.

  Nirzas bibliotēka

  Pasākumi:

  • 13.04. plkst. 13.00 Fotoizstādes “Nirza pasākumos un laikos” atklāšana. Fotoizstāde būs apskatāma mēneša garumā līdz 13.maijam
  • 20.04. plkst. 12.00 Radošā darbnīca bērniem “Kukaiņu lidojums

  Ņukšu bibliotēka

  Pasākumi:

  • 20.04 plkst. 13.00 Radošā pēcpusdiena "Pavasara noskaņās". Pasākums norisinās sadarbībā ar Ņukšu KN.

  Rundēnu bibliotēka 

  Pasākumi:

  • 03.04. plkst. 16.00 Literārā stundaBērnu grāmatas diena”
  • 22.04.-26.04. plkst. 10.00 Informatīva stunda "E-prasmju nedēļa"

  Salnavas bibliotēka

  Izstādes:

  • 11.04.-03.05. Guntas Ločmeles fotoizstāde

  Pasākumi:

  • 12.04. plkst. 13.00 Lasītāju klubiņa atklāšana
  Pasākumu apmeklētāju ievērībai!
  • Informācija par gaidāmajiem pasākumiem Ludzas novada bibliotēkās var tikt precizēta un papildināta.
  • Pasākumi var tikt filmēti un fotografēti. Pasākumu laikā iegūtie video un foto materiāli tikt izmantoti publicitātes vajadzībām.