Ielu tirdzniecība Ludzas novadā
Attēls

Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem uz nenoteiktu laiku ikmēneša tirgus nenotika, taču no 20.marta tradicionālais Kārsavas ikmēneša tirgus atsāk darbību. Nemainīgi tas norisināsies katra mēneša trešajā svētdienā visas Telegrāfa ielas garumā.

Tirgotāji un apmeklētāji tiek aicināti ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas ir veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā. Pirms dodies izvērtē riskus un pieņem atbildīgu lēmumu.  Ludzas novada pašvaldības mājas lapā ir izveidota jauna sadaļa “Ielu tirdzniecība Ludzas novadā“, kur vienkopus būs pieejama informācija tirgotājiem un apmeklētājiem.

Atbildīgā persona par Kārsavas tirgus norisi

Vera Fjodorova
Tālrunis: +371 26063227; +371  29458895
E-pasts: vera.fjodorova@ludzasnovads.lv


Instrukcija par ielu tirdzniecības pašvaldības nodevas apmaksas kārtību

Atsākoties Kārsavas ikmēneša tirgum, apmaksa par ielu tirdzniecību tiks iekasēta tikai ar pārskaitījumu uz Ludzas novada pašvaldības bankas kontu. Tirdzniecība ar pašu ražotām lauksaimniecības un mājamatniecības precēm, lietišķās mākslas priekšmetiem, daiļamatniecības izstrādājumiem – bezmaksas.

Maksājuma orderis, par veikto pašvaldības nodevas apmaksu tirdzniecības laikā ir jāuzrāda atbildīgai pašvaldības amatpersonai pretī saņemot tirdzniecības atļauju.

Tirdzniecības dalībnieks nedrīkst piedalīties tirdzniecībā, ja nevar uzrādīt pašvaldības nodevas apmaksas veikšanas apliecinošo dokumentu.

Tirdzniecības nodevas apmaksas maksājuma uzdevuma mērķī ir jānorāda sekojošais teksts: “Ludzas novada pašvaldības nodevas apmaksa par tirdzniecību Kārsavas tirgū (mēnesis).

Atbilstoši spēkā esošie saistošiem noteikumiem, par tirdzniecību ikmēneša tirgū, ir paredzētas sekojošas nodevas:

  1. Tirdzniecības vieta līdz 1 m garumā                  2.00 EUR;
  2. Tirdzniecības vieta līdz 2 m garumā                  3.00 EUR;
  3. Tirdzniecības vieta līdz 3 m garumā                  4.00 EUR;
  4. Tirdzniecības vieta līdz 4 m garumā                  5.00 EUR;
  5. Tirdzniecības vieta līdz 5 m garumā                  6.00 EUR;
  6. Tirdzniecības vieta līdz 6 m garumā                  7.00 EUR;
  7. Tirdzniecības vieta līdz 7 m garumā                  8.00 EUR;
  8. Tirdzniecības vieta līdz 8 m garumā                  9.00 EUR;
  9. Tirdzniecības vieta līdz 9 m garumā                 10.00 EUR;
  10. Tirdzniecības vieta līdz 10 m un vairāk             11.00 EUR.

Rekvizīti

LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA
RAIŅA IELA 16, LUDZA, LV-5701
NODOKĻU MAKSĀTĀJA REĢ.NR.90000017453 
PVN REĢ.NR. 90000017453

NORĒĶINU KONTI:

LV09PARX0002240270024
AS “Citadele banka”
SWIFT kods: PARXLV22
LV17HABA0551022164211
AS “Swedbank”
SWIFT kods: HABALV22
LV19UNLA0050023162654
AS “SEB banka”
SWIFT kods: UNLALV2X

Cienot tirgošanās tradīcijas Kārsavā, vēlam Jums veiksmīgu sezonu! Paldies par sadarbību!