Projektu aktualitātes
Logo

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.


Pakāpeniski Ludzas pilsētas parks kļūst ne tikai par atpūtas vietu, bet arī par mācību telpu. Kāpēc gan neapvienot patīkamo ar lietderīgo? Nesen parkā tika izveidota āra klase, kurā ir tāfele, soli, “klasenes” un Twister spēles. Kādus priekšmetus var pasniegt parkā? Protams, pirmkārt, tās ir dabaszinības, jo mūsu parkā ir daudz dažādu koku, putnu sugu, un pat var atrast sēnes! Aug arī dižkoki. Pārējo priekšmetu pasniegšana ir atkarīga no skolotāju iztēles un radošuma. Te var organizēt gan literatūras, piemēram, dzejas lasīšanas vidusskolēniem, gan sporta stundas sākumskolas skolēniem. 

Āra klase nepaliks tāda, kāda tā ir tagad – tā tiks pilnveidota. NATTOUR projektā paredzēts uzstādīt interaktīvo stendu, kurā būs pieejama informācija par dabu Latgalē un Pleskavas apgabalā, par dabas objektiem Ludzas novadā un Sebežas rajonā latviešu, krievu un angļu valodā, būs izveidotas dažas spēles. Tas arī noderēs mācību organizēšanai. Pašreiz notiek iepirkuma “Ārtelpas interaktīvā stenda “Latgales reģiona un Pleskavas apgabala daba” programmēšanas pakalpojumi”. Izstrādātā programmā/ mājaslapa būs pieejama arī no citām ierīcēm – datoriem un mobilajiem telefoniem. Jau tiek vākta informācija un fotogrāfijas stendam.

Daži ezeri tiks nofotografēti no augšas
Daži ezeri tiks nofotografēti no augšas
Fotogrāfs Māris Kreicbergs ir uzdāvinājis daudz dzīvnieku fotogrāfiju.
Fotogrāfs Māris Kreicbergs ir uzdāvinājis daudz dzīvnieku fotogrāfiju.

Blakus āra klasei plānots uzstādīt solu “Āra bibliotēka”, kā arī nepieciešams uzstādīt trīs parastus spēļu stendus ar dabas tematiku. Pie 15 kokiem parkā tiks uzstādītas plāksnes ar koka apzīmējumu.