SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
lielgabarīta atkritumi piemērs dīvāns unsplash attēls

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ziņo, ka atstāt jebkāda veida atkritumus blakus sadzīves atkritumu konteineriem ir KATEGORISKI AIZLIEGTS!

Ja šādi gadījumi tiks konstatēti, tiks ziņots pašvaldības policijai un uzsākta izmeklēšana ar nolūku atpazīt vainīgās personas, kuras segs atkritumu savākšanas izmaksas.

Ja izmeklēšanas rezultātā personas netiks noskaidrotas, visas ar lielgabarīta atkritumu izvešanu saistītas izmaksas tiks segtas no atkritumu savākšanas punkta piesaistītām blakus mājām.

Vēršam uzmanību, ka  SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” piedāvā BEZ MAKSAS atbrīvoties no nederīgajām elektroiekārtām, mēbelēm un jebkāda veida iepakojumiem, nogādājot tos šķiroto atkritumu savākšanas laukumā, kas atrodas Rūpniecības ielā 2a, Ludzā.

Ja iedzīvotājiem nav iespējas nogādāt augstāk minētos atkritumu veidus šķirošanas laukumā, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” piedāvā transporta pakalpojumus  –  13.06 EUR ar PVN par vienu izvešanas reizi.

Sakarā ar atkritumu izvešanu saistītiem jautājumiem, lūdzam sazināties ar Sanitārās attīrīšanas iecirkni pa tālruni +37165707336, vai sūtot jautājumu uz e-pastu: sia.la@inbox.lv