Projektu aktualitātes
open lessons
latlit

Ludzas novada galvenajā bibliotēkā ik trešdienu valda īpaša rosība, šeit notiek atklātās nodarbības bērniem jeb “Open lessons”, kas tiek rīkotas projekta “Open up” ietvaros. Vasaras sezonā atklātās nodarbības piesaistīja rekordlielu apmeklētāju skaitu, kopā uz divām nodarbībām ieradās ap 88 bērniem! Devāmies noskaidrot, kas tad īsti ir “Open Lessons”, ko tur dara, kādas ir organizatoru nākotnes ieceres un, kas bērnus sagaida rudens sezonā.

Tās ir četras nodarbības mēnesī, kas jau no 2018. gada septembra Ludzas bibliotēkā norisinās ik trešdienu, to var saukt arī par jautru un izzinošu brīvā laika pavadīšanas veidu. Kā atklāj bibliogrāfe Viorika Puļča, projekta ietvaros paredzētas 60 atklātās nodarbības un jau novembrī plānota pēdējā nodarbība, taču tas nebūt nenozīmē, ka pieprasītās nodarbības vairs nenotiks. Atbildot uz jautājumu par nākotnes iecerēm, Viorika uzsver, ka iesākto tradīciju turpinās, lai nezūd bērnu interese par bibliotēku, jo ir mazie apmeklētāji, kas uz bibliotēku atnāca tieši uz atklātajām nodarbībām!

pasākums

“Pasākuma programma tiek plānota jau mēnesi iepriekš. Sākumā tiek atrasta saistoša ideja, un jau pēc tam tiek rūpīgi gatavots pasākuma scenārijs. Nodarbību vadām pēc principa – interaktīva, informatīva, izglītojoša un izklaidējoša, sākumā iepazīstinām bērnus ar konkrētās dienas nodarbības tematiku, tas var būt informatīvs raidījums, grāmatas, kāds citāds stāstījums, pēc tam aicinām bērnus doties rotaļās vai radošajās darbnīcās. Radošās darbnīcas bērniem ļoti patīk, bērni ar prieku darina dažādus nieciņus, ko vēlāk ar gandarījumu nes uz mājām. Projekta ietvaros, iegādāti arī dažādi tehniski palīgi, kā piemēram, spēļu konsole, virtuālās realitātes brilles, kas atklāto nodarbību apmeklētājiem labprāt nāk pie sirds un nodarbības dažādo. Viena atklātā nodarbība ilgst apmēram stundu, tēmas visdažādākās- sākot ar Hansa Kristiana Andersena pasakām, beidzot ar “makvīna” mašīnītēm, kaķiem, ponijiem un dinozauriem. ” stāsta viena no bibliotekārēm Ilga Kaupuža. 

pasākums

Piemēram, pirmajā septembra nodarbībā tēma bija “Burtiņu virpulis”, kur bērni spēlēja dažādas burtu spēles, minēja, zīmēja, veidoja un taisīja visu, kas saistīts ar burtiem, savukārt 11. septembrī, dzejas dienas ietvaros notikusi grāmatu izstāde, bērni iepazinās  ar latviešu klasiķiem un mūsdienu dzejniekiem, lasīja un stilizēja dzeju.

Nodarbības vada un organizē Ludzas galvenās bibliotēkas darbinieces Viorika Puļča un Ilga Kaupuža, taču kā pašas uzsver, tad pie tām roku pieliek visa bibliotēkas komanda, gan izpalīdz ar kādu ideju jaunai nodarbībai, gan palīdz aktivitāšu realizācijā. Aktīvajā vasaras sezonā, palīgā nāca arī vecākas skolnieces, kas ar entuziasmu darbojās ar mazākajiem dalībniekiem. Uz jautājumu, kāda vecuma bērni drīkst piedalīties nodarbībās, bibliotēkas darbinieces atbild pretimnākoši “Vecuma ierobežojuma nav , lai nāk, izmēģina un saprot vai patīk, te nāk gan pavisam mazi, gan lieli.

“Darbs ar bērniem viennozīmīgi piepilda ar enerģiju!” teic Ilga. “Man projekts asociējas ar bērnu prieku, pozitīvām emocijām, bibliotēkas izaugsmi un jaunu horizontu atklāšanu, šis projekts arī ļoti disciplinē bibliotekārus un motivē uz labu un kvalitatīvu darbu” tā Viorika.

Labākā vieta, kur atpūsties pēc grūtajām, pirmajām skolas dienām – bibliotēka! Pievienojies atklātajām nodarbībām septembrī.

afiša

Kopējās OPEN UP (LLI-263) projekta izmaksas ir 176 680,75 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 150 178,64 EUR. Tas ir triju partneru sadarbības projekts; Ludzas novada pašvaldības budžets šajā projektā sastāda 50 849,76 EUR, t.sk. 43 222,30 EUR būs ES finansējums.

Šis raksts sagatavots ar Eiropas Savienības atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Dukaļska