Projektu aktualitātes
lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb.jpg

Pagājušajā gadā SIA “Ceļi un tilti” neizdevās pabeigt Dagdas ielas pārbūvi. Šogad maijā darbi tika atsākti, un plānots, ka šonedēļ tiks ieklāta otrā asfaltbetona kārta. SIA “Ceļi un tilti” jāpabeidz arī ietvju bruģēšana, jāuzstāda jaunas ceļa zīmes, jāiesēj zāle. Pēc ziemas atklājas dažādi defekti, kuri arī jālabo. Būvdarbi jāpabeidz līdz 11. jūlijam, bet cerams, ka tas tiks izdarīts ātrāk. 

Diemžēl mūsu pilsētā daudzi automašīnu vadītāji labu ielas segumu uztver kā signālu ātrākai braukšanai, aizmirstot, ka šī steiga var dārgi maksāt. Saka, ka kādā valstī pie ceļiem stāv brīdinājums “Atceries! Tu esi dzimis bez rezerves daļām!” Lūdzu, sargiet sevi – ievērojiet ceļu satiksmes noteikumus.

Būvdarbi tiek veikti ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansiālo atbalstu projekta “Transporta infrastruktūras attīstība Ludzas pilsētā” (Nr. 3.3.1.0/17/I/039) ietvaros. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 913 924.23 EUR, t.sk.: Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 615 193.66 EUR, valsts budžeta dotācija 89 619.17 EUR. Ludzas novada pašvaldības ieguldījums sastāda 209 111.40 EUR. Pašvaldībai arī nāksies segt neattiecināmās izmaksas 19 311.54 EUR apmērā (elektronisko sakaru tīklu un sistēmu pārbūve un šo darbu projektēšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība).