Projektu aktualitātes
sporta iela
lv eu

12. aprīlī pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma ir atsākti pārbūves darbi Sporta ielā. Atgādinām, ka 2020. gadā projekta Nr.5.6.2.0/20/I/002 “Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Ludzas pilsētā” ietvaros tika uzsākti Sporta un Dzirnavu ielas pārbūves darbi. Iepriekšējā gada nogalē tika pabeigts darbs pie Dzirnavu ielas pārbūves, bet šogad būvdarbi vēl turpinās Sporta ielā.

Būvdarbu veicējs SIA „Ceļi un tilti” informē, ka tuvākajās nedēļās noritēs darbs pie pilna seguma konstrukcijas Sporta un Miglinīka ielas krustojuma zonā līdz šķembu kārtas izbūvei, tiks veikta caurteku izbūve zem nobrauktuvēm posmā no Miglinīka ielas līdz Jelgavas ielai, ietves konstrukcijas izbūve posmā no Miglinīka ielas līdz Sporta ielai 21a, paredzēta krūmu zāģēšana un aku līmeņošana, kā arī turpināsies darbs pie elektroapgādes un vājstrāvas tīklu izbūves.

Lūdzam visus satiksmes dalībniekus respektēt uzstādītās ceļa zīmes, sekot līdzi satiksmes organizācijas izmaiņām un atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā.

Projekta mērķis ir Ludzas pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētu teritoriju un sakārtojot publiski pieejamu ielu infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un vidi jaunu darba vietu radīšanai.

Informāciju sagatavoja:

projektu vadītāja

Ilona Rimša