Kultūra
foto_muzeju_nakts_2024

Sestdien, 18. maijā, visā Latvijā norisinājās starptautiskā akcija "Muzeju nakts", kurā šogad piedalījās 217 muzeji un sabiedriskās organizācijas. Ar dažādām aktivitātēm muzeju nakts aizvadīta arī Ludzā. 

Pasākumu atklāja un klātesošos uzrunāja Ludzas Novadpētniecības muzeja direktore Milana Bule. "Muzeju nakts" iesākās ar biedrības "Musturprieks" darbu izstādi "Ziedi", ko pavadīja jaukas sarunas un kopīga dziedāšana. Tam sekoja viktorīnas "Vai es pazīstu Ludzas novada vēsturi" dalībnieku apbalvošana. Atbildes uz jautājumiem varēja iesniegt no 08.04.2024. līdz 10.05.2024. Jautājumi bija patiesi izaicinoši. Viktorīnā kopumā piedalījās deviņi cilvēki. Par jautājumu izaicinošo raksturu pārliecinājās arī klātesošie, mēģinot atbildēt uz tiem, visas atbildes bija zināmas vien tiem, kas piedalījās viktorīnā.

  • Pirmo vietu ieguva Irēna Andžāne, otro vietu ieguva Lilija Šeršņova un trešo Anna Kipļuka.

Turpinājumā pie muzeja galvenās ēkas notika Salnavas Kultūras nama amatierteātra izrāde - Vigitas Pumpures komēdija "Kaimiņu būšana". Šī izrāde iekustināja un uzjautrināja visus apmeklētājus - muzejā virmoja jautrība.

Pirms desmitiem vakarā sākās mūziķa Daiņa Skuteļa koncerts, kas sniedza baudījumu dvēselei.

Paralēli augstāk minētajiem notikumiem varēja iegādāties Mārītes Kronbergas un SIA "Organic" ražotos gardumus. Kā arī piedalīties J.Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāles vadītājas Maijas Gailumas un J.Soikāna mākslas skolas pasniedzējas Ivetas Ladusānes vadītajās radošajās darbnīcās, tajās dzirksteļoja prieks un līksmība.

Paldies visiem apmeklētājiem, viktorīnas dalībniekiem un sadarbības partneriem. Uz tikšanos nākamgad!

Foto: Jūlija Supova

Muzeju nakts Ludzas Novadpētniecības muzejā | 18.05.2024.