Projektu aktualitātes
grupas bilde
CraftWays – arodu ceļš

Šodien Ludzas novada pašvaldībā notika projekta BELLA CULTURE atklāšanas sanāksme. Tajā piedalījās pārstāvji no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pašvaldībām ,kuras nākamo divu gadu laikā īstenos daudz dažādu aktivitāšu, kas ir saistītas ar seno arodu un kulinārijas tradīciju saglabāšanu. Pirmais projektā īstenotais pasākums gaidāms jau pavisam drīz! Ludzā, 22.jūnijā Ludzas pilskalnā – Starptautiskais festivāls “Sābri”. Tiekamies!

Projektu “Kulinārijas mantojuma un tradicionālo arodu prasmju saglabāšana un attīstība” / “Preservation and promotion of culinary heritage and traditional craft skills”; saīsināti BELLA CULTURE; Nr. ENI-LLB-1-016 finansē Eiropas Savienība. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.