Pasākuma afiša
logo

Eiropas Savienības Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ludzas novada Blontu, Ciblas, Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Līdumnieku, Pušmucovas, Salnavas, Zvirgzdenes pagastu un Kārsavas pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros iedzīvotājiem ārstniecības personas uzraudzībā (ārsta palīgs Indra Golubeva) tiek piedāvāts veikt bezmaksas paškontroles mērījumus (izmērīt pulsu/asinsspiedienu, noteikt holesterīna līmeni, skābekļa piesātinājumu asinīs, kā arī veikt ķermeņa masas analīzes mērījumus), kas tiks papildināti ar īsu ekspreskonsultāciju par testu rezultātiem.

25.11.2023.:

  • No plkst. 10:00 līdz 11:00 – Mērdzenes Kultūras namā
  • No plkst. 11:30 līdz 12:30 – Pušmucovas Kultūras namā
  • No plkst. 13:00 līdz 14:00 – Ciblas Kultūras namā
  • No plkst. 15:00 līdz 16:00 – Kārsavas Kultūras namā

02.12.2023.:

  • No plkst. 10:00 līdz 11:00 – Blontu Kultūras namā
  • No plkst. 11:30 līdz 12:30 – Malnavas pagasta kultūras nodaļā (1. stāvs)
  • No plkst. 13:00 līdz 14:00 – Salnavas Kultūras namā
  • No plkst. 14:30 līdz 15:30 – Mežvidu Kultūras namā

Mērķgrupa – ikviens interesents.

Iekļausim ikdienas paradumos paškontroles mērījumus un rūpēsimies par savu veselību!

Dalība pasākumos ir bezmaksas!

Pasākumi tiek īstenoti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ludzas novada Blontu, Ciblas, Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Līdumnieku, Pušmucovas, Salnavas, Zvirgzdenes pagastu un Kārsavas pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta pasākumus 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.