Eiropas Savienības Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ludzas novada Blontu, Ciblas, Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Līdumnieku, Pušmucovas, Salnavas, Zvirgzdenes pagastu un Kārsavas pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros augusta mēnesī tiek turpinātas nūjošanas apmācības un nodarbības. Būs iespēja pieslēgties arī noslēdzošajai psihologa lekcijai tiešsaistē.

Nūjošanas apmācības un nodarbības

Pušmucovā:

  • 01.08.2023. no plkst. 16:00 līdz 17:00 (tikšanās pie Kultūras nama);
  • 07.08.2023. no plkst. 16:00 līdz 17:00 (tikšanās pie Kultūras nama).

Ciblā:

  • 01.08.2023. no plkst. 18:00 līdz 19:00 (tikšanās pie Kultūras nama);
  • 03.08.2023. no plkst. 16:00 līdz 17:00 (tikšanās pie sporta kompleksa Felicianovā);
  • 07.08.2023. no plkst. 18:00 līdz 19:00 (tikšanās pie sporta kompleksa Felicianovā).

Malnavā:

Mežvidos 1 - 17.08.2023. no plkst. 16:30 līdz 17:30 (tikšanās pie Kultūras nama)

Goliševā - 24.08.2023. no plkst. 17:00 līdz 18:00 (tikšanās pie pagasta pārvaldes)

Vienas nodarbības ilgums 60 minūtes. Vairāk informācijas un pieteikšanās, zvanot pa tālruni +37127822104 (Ineta).


Psihologa lekcijas tiešsaistē

11.08.2023. no plkst. 18:00 līdz 19:00 noslēdzošā psihologa lekcija tiešsaistē garīgās veselības, emocionālās labsajūtas un pozitīvas saskarsmes veicināšanai "Kā izvairīties no dusmu un citu negatīvu emociju uzkrāšanas darbā un ikdienā". Lekciju vadīs kvalificēts psihologa asistents Jānis Piternieks.

Lekcija tiks organizēta attālināti MS Teams platformā. Lekcijas laikā būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus. Pieslēgšanās saite: https://teams.live.com/meet/9440501348040

Visos pasākumos dalība ir bez maksas!

Pasākumi tiek īstenoti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ludzas novada Blontu, Ciblas, Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Līdumnieku, Pušmucovas, Salnavas, Zvirgzdenes pagastu un Kārsavas pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta pasākumus 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.