Ilustratīvs attēls
logo

Eiropas Savienības Sociālā fonda finansētais projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ludzas novada Blontu, Ciblas, Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Līdumnieku, Pušmucovas, Salnavas, Zvirgzdenes pagastu un Kārsavas pilsētas iedzīvotājiem” tuvojas noslēgumam, tādēļ izmanto izdevību un pievienojies tiešsaistes vingrošanas nodarbībām kopā ar treneri Ingu Bleideri.

Nodarbību grafiks:

  • 16.11.2023. plkst. 18:30
  • 17.11.2023. plkst. 18:30
  • 18.11.2023. plkst. 10:00
  • 19.11.2023. plkst. 10:00 un 20:00
  • 20.11.2023. plkst. 10:00 un 20:00
  • 21.11.2023. plkst. 17:30
  • 22.11.2023. plkst. 20:00

Mērķgrupa – ikviens interesents.

Nodarbības ilgums – 1 stunda.

Pieslēgšanās saite: https://us05web.zoom.us/j/81477307371?pwd=Nc4Hui4IkR647acUzobVMstyiZWTFN.1

Dalība pasākumos ir bezmaksas!

Pasākumi tiek īstenoti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ludzas novada Blontu, Ciblas, Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Līdumnieku, Pušmucovas, Salnavas, Zvirgzdenes pagastu un Kārsavas pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta pasākumus 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.